ČLÁNOK
Deficit štátneho rozpočtu prekročil 1,5 mld. eur
1. júna 2015

 Deficit štátneho rozpočtu ku koncu mája dosiahol 1,527 mld. eur. V samotnom máji sa tak zvýšil o takmer 540 mil. eur. Napriek tomu zostal naďalej pod úrovňou vlaňajška, keď v porovnaní s májom 2014 bol schodok štátneho rozpočtu nižší o 18,8 %. Celkové príjmy štátu pritom za prvých päť mesiacov tohto roka vzrástli o 13,6 % na 4,961 mld. eur, kým výdavky rástli o 3,9 % na 6,488 mld. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Bilancii rozpočtu naďalej v tomto roku pomáha pokračujúci solídny dvojciferný medziročný rast daňových príjmov. Oproti prvým piatim mesiacom vlaňajška boli totiž vyššie o 14,2 %, keď dosiahli 3,908 mld. eur. Pozitívny vývoj bol podľa rezortu financií zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 291,1 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 200,2 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 36,9 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný pri zrážkovej dani o 11,5 mil. eur a pri dani z medzinárodného obchodu a transakcií o 1,2 mil. eur.

Výrazne rýchlejšie ako v minulom roku však prúdia do štátnej kasy aj príjmy z rozpočtu Európskej únie, ktoré stúpli o 143,1 % na 543 mil. eur, čo však stále predstavuje iba necelých 17 % z celoročne rozpočtovanej výšky. Pozitívny vývoj v porovnaní s vlaňajškom zaznamenal rezort financií aj pri príjmoch z dividend, ktoré stúpli o 61,1 mil. eur.

Na strane výdavkov sa pozitívne vyvíjali výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 162 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu Európskej únie evidovalo ministerstvo financií medziročný rast o 376,4 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 64,4 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS