ČLÁNOK
Deficit štátneho rozpočtu by mal podľa MF v roku 2002 dosiahnuť 3,5 % HDP
2. apríla 2001

Podľa predpokladov ministerstva financií SR, z ktorých vychádza pri zostavovaní štátneho rozpočtu (ŠR) na budúci rok, by mal hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v bežných cenách dosiahnuť v budúcom roku 1 072,9 mld. Sk. Deficit ŠR je pri príjmoch 184,3 mld. Sk a výdavkoch necelých 222 mld. Sk naplánovaný na 3,5 % HDP, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 37,5 mld. Sk. Na brífingu po rokovaní so zástupcami Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov (AZZZ), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenskej živnostenskej komory na tému Priority štátneho rozpočtu na rok 2002 o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Predpoklady budúcoročného rozpočtu vychádzajú z 3,6-percentného rastu HDP, priemernej inflácie na úrovni 6,8 % a nezamestnanosti 18,5 %. Do deficitu štátneho rozpočtu na nasledujúci rok však nie sú zahrnuté výdavky na reštrukturalizáciu finančného sektora vo výške 8,49 mld. Sk. Schodok bude podľa ministerky tvoriť zhruba 90 % deficitu celého verejného okruhu v nasledujúcom roku. Požiadavky rezortov ho ale prekračujú o ďalších 35 mld. Sk.

B. Schmögnerová identifikovala opatrenia, ktorými možno docieliť lepšie výsledky nového štátneho rozpočtu. V prvom rade to má byť vyšší rast HDP, vychádzajúci z rozvoja malých a stredných podnikateľov. Ich podpore treba podľa nej venovať oveľa väčšiu pozornosť. Ďalším opatrením má byť zníženie daňových únikov a výdavkov štátnej správy predovšetkým v spojitosti s tzv. čiernou prácou.

Prezident AZZZ Michal Ľach ocenil, že sa s ministerkou zhodli na potrebe užšej spolupráce medzi živnostenskými zväzmi a bankami pri zabezpečovaní podpory podnikania na Slovensku. Aktívnejším ručiteľom pri poskytovaní úverov podnikateľom môže podľa nej byť Slovenská záručná a rozvojová banka. M. Ľach si myslí, že ZMOS by mal iniciovať novelu zákona o zamestnanosti umožňujúcu zamestnať absolventov v rámci verejnoprospešných prác nie na pol ale aspoň dva roky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS