ČLÁNOK
Deficit štátneho rozpočtu bude v roku 2003 zhruba 5 % HDP podľa metodiky EÚ
17. októbra 2002

Budúcoročný deficit štátneho rozpočtu (ŠR) podľa starej metodiky by nemal prekročiť 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje 46 až 48 mld. Sk. Ako po prvom rokovaní vlády uviedol minister financií a zároveň podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš, podľa novej metodiky Európskej únie (EÚ) ESA 95 deficit ŠR v budúcom roku by sa mal pohybovať okolo 5 % HDP.

Nová vláda na svojom prvom zasadnutí prerušila rokovanie o návrhu rozpočtu na budúci rok a bude sa ním zaoberať na ďalšom rokovaní v stredu budúceho týždňa. Mikloš predpokladá, že návrh rozpočtu by vláda mala schváliť do polovice novembra a vzápätí ho predloží do Národnej rady SR. Materiál o ŠR na budúci rok bude podľa Mikloša už zahŕňať návrhy noviel zákonov, ktorými by sa dali znížiť rozpočtové výdavky.

Podľa metodiky ESA 95 v rozpočte sú aj niektoré položky, ktoré Medzinárodný menový fond nezarátava.

„Dôležité je, že do príjmov chceme zarátavať len bežné príjmy a nebudú tam žiadne problematické položky, ktoré medzinárodné inštitúcie budú počítať. Chceme, aby rozpočet bol úplne jednoznačný a vytváral tlak na reformy vo výdavkových rezortoch,“ vysvetlil Mikloš. Minister financií poukázal na príklad, keď v minulosti sa do rozpočtu nezapočítavali úhrady za výkony vo verejnom záujme v plnej výške.

Premiér Mikuláš Dzurinda na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády uviedol, že ministri sa dohodli na časovom harmonograme, aby splnili povinnosť do 30 dní predložiť parlamentu programové vyhlásenie vlády a požiadať ho o vyslovenie dôvery. „Dohodli sme sa, že prvé návrhy k Programovému vyhláseniu vlády za jednotlivé rezorty predložia ministri do stredy nasledujúceho týždňa,“ povedal Dzurinda. Prezident SR Rudolf Schuster odovzdal na prvom rokovaní vlády Miklošovi dokument o vízii hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by mal zohľadniť pri príprave koncepčných dokumentov nového vládneho kabinetu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS