ČLÁNOK
Deficit ŠR do 8 mld. Sk sa asi nepodarí dodržať
7. augusta 1998

Bolo by veľmi prekvapujúce, keby sa o to snažila tesne pred voľbami táto vláda. Vo významnej miere preto bude koncoročný stav štátneho rozpočtu závisieť aj od novej vlády, aj keď bude mať menej možností na zvrátenie negatívneho vývoja ako súčasná vláda. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal prezident Centra pre hospodársky rozvoj Eugen Jurzyca. Z týchto dôvodov je podľa neho pravdepodobné, že zámer udržať deficit štátneho rozpočtu do 8 mld. Sk sa nepodarí dodržať. V príjmovej stránke štátneho rozpočtu nie je podľa E. Jurzycu možné vykonať v krátkej dobe nejaké závažné zmeny. „Žiadne zvyšovanie daní sa nechystá. Práve naopak, v októbri dôjde k úplnému zrušeniu dovoznej prirážky,“ povedal prezident CPHR. Priestor pre znižovanie deficitu štátneho rozpočtu na strane výdavkov pritom podľa neho z krátkodobého hľadiska obmedzuje predovšetkým skutočnosť, že druhý polrok bude ovplyvnený parlamentnými voľbami a možnou zmenou vlády. Táto situácia znižuje disciplínu jednotlivých rozpočtových kapitol pri dodržiavaní svojich limitov. Predpoklady na konsolidáciu rozpočtového hospodárenia však podľa E. Jurzycu dáva už rok 1999. „Po voľbách by malo dôjsť predovšetkým k popretŕhaniu väzieb medzi určitými podnikateľskými skupinami a štátom,“ povedal. Výber daní by podľa jeho slov mohlo zlepšiť aj zverejňovanie zoznamu najväčších neplatičov. „Takéto opatrenie pôsobí pri výbere daní veľmi motivujúco. Skúsenosti z vyspelejších krajín ukazujú, že ich dôsledkom sú vždy vyššie príjmy pre rozpočet,“ povedal Jurzyca. Na strane výdavkov bude treba podľa Jurzycu tiež pristúpiť k racionalizácii. Tú by malo priniesť predovšetkým dôsledné uplatňovanie zákona o verejnom obstarávaní. „Aj v samotných rezortoch treba posilniť zodpovednosť a nastoliť vyššiu disciplínu pri čerpaní rozpočtových zdrojov,“ povedal Jurzyca. Podľa Jurzycu sú tieto opatrenia pred voľbami len ťažko realizovateľné, po voľbách však majú šancu na presadenie. „Jediným rizikom je, že v SR už neraz padla vláda uprostred volebného obdobia. To isté sa stalo aj v Čechách. Takýto vývoj môže v novej vláde zasiať obavy, či sa jej podarí udržať pri moci štyri roky a môže ju tak odradiť od nepopulárnych, ale potrebných opatrení,“ povedal. Jedným z týchto opatrení je aj redukcia verejných výdavkov a následná stabilizácia rozpočtového hospodárenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS