ČLÁNOK
Deficit platobnej bilancie dosiahol v októbri 17,9 mld Sk
1. februára 1999

Negatívny vývoj platobnej bilancie, ktorá sa ako celok dostala v septembri minulého roka dostala do deficitu, pokračoval aj v októbri. Záporné saldo bilancie za desať mesiacov minulého roka prekročilo 17,849 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte v objeme 48,475 mld. Sk, nestačil pokryť rastúci deficit bežného účtu v objeme 63,420 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes agentúre SITA poskytla Národná banka Slovenska. Oproti koncu septembra sa platobná bilancia SR zhoršila o 6,83 mld. Sk.
Predstavitelia slovenskej vlády informovali tento týždeň členov misie Medzinárodného menového fondu MMF), že nechcú financovať deficit bežného účtu na úkor rastu zadlženosti. Ako pre agentúru SITA povedal hovorca ministerky financií Peter Švec, finančný účet by mal podporiť predovšetkým prílev priamych zahraničných investícií, pričom vláda sa spolieha aj na dobrý politický kredit. Okrem toho chce v zahraniční organizovať tzv. road shows, ktoré by oboznámili záujemcov s investičným prostredím v SR.
MMF upozornil na riziko, že deficit bežného účtu by sa nemuselo podariť prefinancovať len prílevom zahraničných investícií. „Experti MMF v tejto súvislosti uviedli, že nepredpokladajú masívny prílev investícií do slovenskej ekonomiky, aj keď k ich oživeniu určite príde,“ uviedol P. Švec. Zámerom vlády je pritom v tomto roku zredukovať deficit bežného účtu na 5 – 6 % HDP. V minulom roku totiž podľa odhadov saldo bežného účtu opäť prekročilo 10 % HDP.
Prebytok na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie sa v priebehu októbra minulého roka opäť znížil o 734 mil. Sk na 48,475 mld. Sk. Objem dlhodobých úverov dosiahol od začiatku roka rast o 53,917 mld. Sk. Druhá zložka „ostatných investícií“ – krátkodobé úvery však od začiatku roka vykazuje deficit 5,045 mld. Sk. Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko pokračoval vo svojom raste a v októbri sa zvýšil o 1,527 mld. Sk na 12,036 mld. Sk. Slovenské firmy v zahraniční investovali k ultimu októbra 2,895 mld. Sk. Celkovo predstavovali priame investície v platobnej bilancii plus 9,141 mld. Sk. Portfóliové investície zaznamenali odlev 11,413 mld. Sk.
Bežný účet platobnej bilancie negatívne ovplyvňuje vývoj zahraničného obchodu, ktorý spôsobil, že v bilancii tovarov mala SR za desať mesiacov minulého roka pasívne saldo 65,883 mld. Sk. Spolu s deficitom služieb v objeme 1,066 mld. Sk a a negatívnou bilanciou výnosov v objeme 4,660 mld. Sk to spôsobilo medzimesačný rast deficitu bežného účtu o 9,511 mld. Sk. Jedinou plusovou položkou bežného účtu boli bežné transfery, ktoré zaznamenali aktívne saldo 8,189 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS