ČLÁNOK
Deficit platobnej bilancie bol do konca októbra 13,335 mld. Sk
28. januára 2002

Bežný účet platobnej bilancie skončil za obdobie január až október minulého roka so schodkom 60,485 mld. Sk. Zapríčinil ho najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 74,594 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 39,122 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci októbra deficit 13,335 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 13,267 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 18,301 mld. Sk naopak deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu októbra s prebytkom 150,3 mil. Sk a finančný účet s kladným saldom 38,972 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvých desať mesiacov objem priamych investícií v SR 44,318 mld. Sk, celkové saldo priamych investícií bolo pozitívne v objeme 42,207 mld. Sk. Portfóliové investície však vykázali záporné saldo 9,853 mld. Sk. Ostatné investície vykázali kladných 6,618 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie za tri štvrťroky skončil so schodkom 54,711 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 30,765 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci septembra schodok 14,137 mld. Sk. Za celý minulý rok vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo takmer 33 mld. Sk. Na tento rok predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni 78,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS