ČLÁNOK
Deficit obchodu podľa konečných údajov vlani 45,2 mld. Sk
8. augusta 2000

Podľa definitívnych výsledkov predstavoval deficit zahraničnoobchodnej bilancie Slovenska za rok 1999 celkovo 45,243 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 sa znížil o 37,686 mld. Sk. V porovnaní s predbežnými výsledkami poklesol schodok o takmer pol miliardy korún. Zo SR sa vyviezol tovar za 423,648 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1998 vzrástol vývoz o 12,1 %. Dovoz na Slovensko vzrástol medziročne o 1,8 % na 468,892 mld. Sk. Oproti predbežným výsledkom zaregistroval Štatistický úrad SR vyšší export o 1,3 mld. Sk a import bol vyšší o 0,9 mld. Sk.

Najvýraznejšie pasívne saldo vo výške 51,775 mld. Sk zaznamenalo Slovensko v obchode s Ruskom. Výrazný schodok vykázalo aj s Japonskom (6,867 mld. Sk), Spojenými štátmi americkými (5,940 mld. Sk), Čínou (5,743 mld. Sk), Nemeckom (5,413 mld. Sk) a Českou republikou (1,721 mld. Sk). Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom, v objeme 11,425 mld. Sk. Priaznivé výsledky dosiahla aj obchodná bilancia s Poľskom (9,490 mld. Sk), Maďarskom (8,015 mld. Sk), Holandskom (4,851 mld. Sk) a Talianskom (4,034 mld. Sk).

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze Slovenskej republiky bol medziročne vyšší vývoz do Nemecka o 7,7 %, Talianska o 38,5 %, Rakúska o 20,8 %, Francúzska o 56,5 %, Poľska o 1,7 % a Maďarska o 15,1 %. Vývoz do Českej republiky klesol o 0,4 % a do Ruskej federácie o 40,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení bol vyšší vývoz do krajín EÚ o 19,6 %. Únia sa tak podieľa 59,4 percentami na našom vývoze. Vývoz do krajín OECD stúpol o 14,1 %, takže až 91,5 % exportu smerovalo do krajín organizácie, ktorej členom by sa mala SR stať na jeseň tohto roka. Export do krajín CEFTA posilnil o 3,2 % a tvoril 29,8 % celkového vývozu.

Rast dovozu zaznamenalo Slovensko najmä z Nemecka o 3,6 %, dovoz z Ruska sa zvýšil o 16,7 %, z Talianska o 11,4 %, Rakúska o 5,4 %, Francúzska o 2,1 % a z Poľska o 14 %. Klesol dovoz z Českej republiky o 7,6 % a Maďarska o 2 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení vzrástol dovoz za rok 1999 z krajín EÚ medziročne o 4,9 % a tvoril 51,7 % z celkového dovozu. Z krajín OECD sme doviezli o 1,1 % tovaru viac ako v roku 1998 a podiel organizácie na dovoze predstavoval 80,2 %. Dovoz z krajín CEFTA naopak poklesol o 4,4 % a dosiahol 23,4-percentný podiel z celkového dovozu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS