ČLÁNOK
Deficit obchodnej bilancie s Ruskom sa vlani výrazne prehĺbil
29. januára 2001

Najvyšší deficit zahraničného obchodu zaznamenalo v minulom roku Slovensko s Ruskou federáciou. Záporné saldo obchodnej bilancie s touto krajinou predstavovalo 95,7 mld. Sk. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach. Medziročný nárast pasíva predstavuje 43,9 mld. Sk.

Na dovoze z Ruska sa 87,5 % podieľala ropa a zemný plyn. „Cena ropy dosiahla za posledných desať rokov najvyššiu hodnotu, čo malo vplyv na hodnotu dovozu,“ konštatoval minister. Rovnako zvyšujúca sa cena plynu mala nepriaznivý vplyv na vývoj bilancie. Podľa slov Ľ. Haracha, ambície slovenskej vlády v oblasti znižovania obchodného deficitu sú v súčasnosti minimálne, nakoľko cena ropy a zemného plynu sa odvíja od pohybov na svetovom trhu.

Medzi ďalšie krajiny, s ktorými Slovensko vykázalo záporný deficit obchodnej bilancie patrí Japonsko (9,4 mld. Sk), Španielsko (9,3 mld. Sk) a USA (4,3 mld. Sk). Zo spomínaných krajín najvyššiu dynamiku vykázal dovoz zo Španielska, ktorý medziročne vzrástol o 111,2 %. Rast importu zo Španielska súvisí s dovozom automobilového príslušenstva pre výrobný závod koncernu Volkswagen v Bratislave. Zároveň sa však znížilo pasívum vzájomného obchodu s Nemeckom, ktoré kleslo o 4,2 mld. Sk na 1,2 mld. Sk.

Vývoz do krajín EÚ predstavoval 323,9 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rast o 28,8 %. Saldo obchodnej bilancie s týmto zoskupením bolo aktívne vo výške 34,8 mld. Sk. Export do krajín CEFTA bol na úrovni 165,5 mld. Sk s medziročným nárastom o 31,3 %. Aj v obchode s týmito trhmi zaznamenalo Slovensko aktívnu obchodnú bilanciu v objeme 38,9 mld. Sk.

S Českou republikou vykázalo Slovensko aktívne saldo obchodnej bilancie vo výške 8,5 mld. Sk pri vývoze 95,4 mld. Sk a dovoze 86,8 mld. Sk. Hlavnými exportnými artiklami bolo rafinérske produkty, výrobky zo železa a ocele, príslušenstvo motorových vozidiel a papierenské výrobky. Naopak, medzi dovoznými položkami figurovali najmä dopravné prostriedky, uhlie, koks, tabak a lieky.

Celkovo vlani vývoz Slovenska medziročne vzrástol o 29,4 % na 548,4 mld. Sk. Dovoz predstavoval 590,7 mld. Sk , čo v porovnaní s rokom 1999 znamenalo vyšší dovoz o 26 %. Saldo zahraničného obchodu sa medziročne znížilo o 2,9 mld. Sk, resp. o 6,4 %, na 42,4 mld. Sk.

Podľa Ľ. Haracha, minulý rok bol v porovnaní s rokom 1999 úspešnejší nielen čo sa týka vývoja zahraničného obchodu. Za prvých deväť mesiacov tohto roka pribudlo do podnikovej sféry 1,1 mld. USD priamych zahraničných investícií. Rovnako sa Slovensko stalo členom OECD. „MH tiež uzatvorilo negociačné kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov, malého a stredného podnikania, ochrany spotrebiteľa a priemyselnej politiky,“ dodal minister.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS