ČLÁNOK
Deficit obchodnej bilancie Rakúska bol v minulom roku podstatne nižší
19. februára 2002

Zlepšenie rakúskej obchodnej bilancie v minulom roku sa prejavilo ako vo vývoze tovaru, tak aj vo výkonoch služieb. Podľa zverejnených údajov Rakúskej národnej banky sa obchodná bilancia za rok 2001 uzavrela deficitom 4,11 miliárd eur, pričom v roku 2000 to bolo až 5,54 miliárd eur.

Zatiaľ ide len o predbežné výsledky na základe smerovania platieb. Konečné výsledky budú k dispozícii až na konci apríla. Definitívne výsledky sa od predbežnej pokladničnej bilancie – tak, ako sa to stalo už aj v minulosti – môžu podstatne líšiť.

Deficit obchodnej výmeny sa za minulý rok znížil o 0,86 percent na 6, 24 miliárd eúr. V oblasti služieb je bilancia priaznivejšia, prebytok vzrástol zo 4,01 miliárd eur na 4,70 eur. Dopravné služby v cestovnom ruchu ako významná čiastková bilancia v oblasti služieb vykazujú prebytok 1, 54 miliárd eur, kým v roku 2000 to bolo 1,47 miliárd eur. Príjmy cestovného ruchu a tiež výdavky Rakúšanov v cudzine vzrástli v minulom roku zhruba o šesť percent.

Priame investície v zahraničí sa tiež pohybovali na veľmi živej úrovni. Čistý import kapitálu predstavuje 0,16 miliárd eur. Hrubý objem investícií v zahraničí predstavuje 5,39 miliárd eur, investície cudzincov v Rakúsku činili celkom 3,88 miliárd eur.

V oblasti portfóliových investícií sa v roku 2001 dosiahol prítok kapitálu v objeme 3,84 miliárd eur, čo je o 0,31 miliárd eur viac ako rok predtým. Rakúšania nakúpili zahraničné cenné papiere v netto hodnote 18,20 miliárd eur, čo je o 8,71 miliárd eur menej ako v roku 2000. Zostupný trend mali aj nákupy zahraničia v Rakúsku, ktoré poklesli z 26,60 na 22,03 miliárd eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS