ČLÁNOK
Deficit bežného účtu za tri štvrťroky 54,7 mld. Sk
28. novembra 2001

Deficit bežného účtu platobnej bilancie za deväť mesiacov dosiahol podľa predbežných údajov 54,7 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zvýšil o 47,3 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS). V samotnom septembri sa deficit bežného účtu platobnej bilancie prehĺbil z augustových 4,7 mld. Sk na 8,5 mld. Sk.

K zvýšeniu deväťmesačného deficitu bežného účtu prispelo prehĺbenie deficitu zahraničného obchodu, ktorý v septembri dosiahol 7 mld. Sk a za deväť mesiacov predstavoval 65 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol vyšší o 48,1 mld. Sk.

Bilancia služieb zaznamenala za deväť mesiacov aktívne saldo 14,9 mld. Sk, čo bolo o 3,4 mld. Sk menej ako v rovnakom období minulého roku. Septembrový prebytok bilancie služieb predstavoval 1,6 mld. Sk a znížil sa tak z augustových 1,9 mld. Sk. V štruktúre bilancie služieb pokračoval nárast aktívneho salda v cestovnom ruchu o 2,4 mld. Sk sprevádzaný prehlbujúcim sa deficitom v položke iné služby v dôsledku

rýchlejšieho rastu výdavkov týchto služieb v porovnaní s príjmami o 5,8 mld. Sk.

Deficit bilancie výnosov za januára až september dosiahol 12,6 mld. Sk, pričom na medziročnej báze klesol o 1,2 mld. Sk a aktívne saldo bežných transferov dosiahlo 7,9 mld. Sk, keď stúplo o 3 mld. Sk. Bilancia výnosov sa vrátila v septembri do deficitu 3,9 mld. Sk po augustovom prebytku 326 mil. Sk. Aktívne saldo bežných transferov ostalo zhruba na augustovej úrovni, keď sa mierne znížilo z 991 mil. Sk na 910 mil. Sk.

Za celý minulý rok vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo vo výške takmer 33 mld. Sk. Na tento rok predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni takmer 80 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS