ČLÁNOK




Deficit bežného účtu v EÚ bol vlani takmer 50 mld. eur
2. mája 2001

Európska únia zaznamenala v uplynulom roku deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 49,3 mld. eur. Len v poslednom kvartáli uplynulého roka dosiahol deficit bežného účtu platobnej bilancie sumu 15 mld. eur. Vo štvrtom kvartáli roku 1999 zaznamenali členské krajiny únie deficit vo výške iba 1,9 mld. eur.

Podľa štatistického úradu EÚ Eurostatu boli hlavnými príčinami prehlbovania deficitu vývoj v oblasti bežných transferov a v obchodnej bilancii. Deficit obchodnej bilancie vzrástol v uplynulom roku v dôsledku výrazného nárastu cien ropy a kurzu amerického dolára.

Bilancia služieb bola vlani celkovo takmer vyrovnaná. Deficit bilancie služieb EÚ s tretími krajinami ale dosiahol v poslednom štvrťroku uplynulého roka 3,2 mld. eur. Naproti tomu bola bilancia služieb vo štvrtom kvartáli roka 1999 pozitívna vo výške 0,3 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS