ČLÁNOK
Deficit bežného účtu podľa BA/CA presiahne 8 % HDP
6. novembra 2001

Deficit obchodnej bilancie by mal podľa prognóz skupiny Bank Austria Creditanstalt (BA/CA), ktorej dcérskou spoločnosťou je HVB Bank Slovakia, a.s., stúpnuť do konca roka na 100 mld. Sk, čo je zhruba 10 % hrubého domáceho produktu (HDP). Negatívny vplyv vývoja zahraničného obchodu na bežný účet platobnej bilancie by mali mierne stlmiť pozitívne výsledky bilancie služieb, ako aj bežných transferov. Deficit bežného účtu však napriek tomu zrejme presiahne 8 % HDP v tomto roku i v roku 2002. Vyplýva to zo správy CEE Report skupiny BA/CA

Záporné saldo zahraničného obchodu tak podľa analytikov skupiny bude minimálne do budúceho roka silným negatívnym faktorom pre celkový rast slovenskej ekonomiky. „Na prehlbovanie schodku bilancie vplýva spomalenie globálnej ekonomiky, ako aj potreba investičných dovozov pre domáce firmy. Pozitívnym faktorom je rast českej ekonomiky, druhého najvýznamnejšieho exportného trhu SR,“ uvádza sa v správe.

Mohutný deficit bežného účtu by mal financovať prílev zahraničných investícií v dôsledku pokračujúcej privatizácie. Analytici však varujú pred možným oneskorením jednotlivých privatizačných projektov. Ak by limitujúci dopad spomalenia globálnej ekonomiky na export SR pokračoval aj po roku 2002, Slovensko bude potrebovať pritiahnuť investície „na zelenú lúku“. Atraktivitu Slovenska v očiach zahraničných investorov však podľa BA/CA môže zhoršiť prípadná zmena po budúcoročných voľbách.

BA/CA očakáva rast slovenskej ekonomiky v tomto a v budúcom roku najviac o 2,5 %. Ťahúňom rastu budú investície a domáci dopyt. Spotreba súkromného sektora síce po 4-percentnom raste v prvom štvrťroku oslabila na 1,7-percentný rast, BA/CA však očakáva revíziu rastu nahor v dôsledku štatistických nepresností. Prognózy bankového koncernu tiež rátajú s expanzívnejšou rozpočtovou politikou v roku 2002 a so zlepšením úverovej situácie v dôsledku reštrukturalizácie bankového sektora.

Podľa analytikov by spotrebiteľské ceny ku koncu roka mali stúpnuť o 7,5 %, v budúcom roku by inflácia mala klesnúť na 6,5 %. Mierne pozitívny vývoj predpokladajú aj v oblasti nezamestnanosti, ktorú v tomto roku očakávajú na úrovni 18 % a v nasledujúcom roku na 17,5 %. Deficit štátneho rozpočtu by sa naopak mal zvýšiť z 6,4 % HDP, ktoré analytici očakávajú v tomto roku, na 6,7 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS