ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie za sedem mesiacov tohto roka dosiahol hodnotu 43,433 mld. Sk
23. októbra 1998

Deficit bežného účtu platobnej bilancie za sedem mesiacov tohto roka dosiahol hodnotu 43,433 mld. Sk. V porovnaní s koncom júna vzrástol deficit bežného účtu o 5,2 mld. Sk. Hlavným dôvodom jeho rastu bolo záporné saldo obchodnej bilancie, ktoré v júli vzrástlo na 43,911 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Negatívny vývoj bežného účtu ovplyvnila aj záporná bilancia služieb, kde deficit medzimesačne vzrástol o 70 mil. Sk na 3,995 mld. Sk. Jedinou plusovou položkou bežného účtu boli bežné transfery, ktoré zaznamenali aktívne saldo 6,868 mld. Sk. Bilancia výnosov znamenala pre Slovensko odliv 2,405 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte za sedem mesiacov predstavoval 50,479 mld. Sk, čo je medzimesačný rast o 2,12 mld. Sk. Stačil tak v plnej výške vykryť deficit bežného účtu platobnej bilancie. Položka Chyby a omyly vylepšila saldo platobnej bilancie o 7,8772 mld. Sk. Znamená to, že celková platobná bilancia skončila s prebytkom 14,913 mld. Sk a oproti júnu tohto roka sa však znížil o 1,808 mld. Sk. Priame zahraničné investície v SR poklesli v období január až júl tohto roka o 2,004 mld. Sk. Investície slovenských subjektov v zahraničí zaznamenali pritom nárast o 2,895 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií zaznamenala deficit 1,933 mld. Sk, pričom odliv portfóliových investícií zo SR vyčíslila NBS sumou 2,056 mld. Sk. Ostatné investície, kam patria predovšetkým úvery, zaznamenali prebytok 56,023 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom účte bol 1,289 mld. Sk. Medzí pôžičkami, ktoré prišli do SR za prvých sedem mesiacov dominovala vláda. Objem jej dlhodobých úverov sa zvýšil o 24,789 mld. Sk, splatila však krátkodobé úvery v objeme 6,247 mld. Sk. Objem zahraničných úverov v bankách klesol za uvedené obdobie o 1,357 mld. Sk, o čo sa pričinilo hlavne zníženie objemu krátkodobých úverov o 1,879 mld. Sk. Objem zahraničných úverov v ostatných sektoroch sa od januára do júla tohto roku zvýšil o 22,962 mld. Sk, pričom dlhodobé úvery tvorili z toho až 20,077 mld. Sk. Hotovosť a vklady zahraničných subjektov v SR zaznamenali aktívne saldo 21,417 mld. Sk, hotovosť a vklady slovenských subjektov v zahraničí 19,111 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS