ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie SR dosiahol za prvé tri mesiace hodnotu 16,196 mld. Sk
10. júna 1998

Deficit bežného účtu platobnej bilancie SR dosiahol za prvé tri mesiace hodnotu 16,196 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 1997 tak deficit stúpol o 320 mil. Sk. Na celkovom schodku sa najvýraznejšie podieľala obchodná bilancia, ktorá k ultimu marca skončila s pasívnym saldom 16,65 mld. Sk (15,6 mld. Sk k ultimu marca 1997). Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) tento vývoj ohrozuje vonkajšiu rovnováhu a v tomto roku nie je pravdepodobne možné očakávať pozitívnu zmenu vo vývoji jednotlivých zložiek bežného účtu platobnej bilancie. Obavy z vývoja sa objavujú i na ministerstve hospodárstva (MH). Za hlavný problém NBS označuje nedostatočnú exportnú výkonnosť SR. Podľa informácií MH SR, zodpovedného za oblasť zahraničného obchodu, pripravuje tento rezort „určité opatrenia“, keďže vývoj obchodnej bilancie nepovažuje za priaznivý. Posledné zverejnené údaje totiž hovoria o schodku obchodnej bilancie k ultimu apríla 25,4 mld. Sk. „Naše odhady na koncoročný výsledok zahraničnoobchodnej bilancie sa však stále pohybujú na úrovni predchádzajúceho roka,“ uviedol zdroj z MH SR. Minuloročný deficit obchodnej bilancie dosiahol 49,5 mld. Sk, vláda však pre tento rok uvažovala pôvodne s jeho miernym znížením na 38,6 – 44 mld. Sk. Bližšie nešpecifikované opatrenia, ktoré však „budú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO)“, by mali byť predmetom tohtotýždňových rozhovorov na ministerstve. Mali by pôsobiť spolu s inštitúciami budovanými už od minulého roku. V oblasti exportu ide predovšetkým o posilnenie vývozných a dovozných operácií Eximbanky smerom na Východ a rozvoj činnosti Fondu na podporu zahraničného obchodu. Ťažiskom však bude podpora priamych zahraničných investícií a reštrukturalizácia zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti. V súčasnosti Slovensko v oblasti dovozu využíva ochranu prostredníctvom dovoznej prirážky, ktorej uplatňovanie však na základe rozhodnutia Svetovej obchodnej organizáciu musí ukončiť od 1. októbra 1998. Ministerstvo preto počíta, že sa výraznejšie prejaví antiimportný vplyv zákona o ochrane pri dovoze dumpingového tovaru, zákonom o ochranných opatreniach pri dovoze a zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, ktoré boli prijaté v roku 1997. Bežný účet platobnej bilancie skončil minulý rok so schodkom 45 mld. Sk, čo predstavuje približne 6,9 % HDP. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie bol pritom schopný vykryť tento schodok, celková platobná bilancia preto skončila v prebytku. Podľa NBS vývoj na celkovom účte platobnej bilancie nie je v prvom štvrťroku priaznivý, keďže čistý prílev zdrojov na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie zatiaľ nepostačuje na krytie schodku bežného účtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS