ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa stáva najrizikovejším faktorom ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky a jej menovej stability
28. septembra 1998

Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa stáva najrizikovejším faktorom ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky a jej menovej stability. Vyplýva to zo záverov 25. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením jej guvernéra Vladimíra Masára. Pre vývoj vonkajších vzťahov SR v 1. polroku 1998 bolo charakteristické prehlbovanie tých tendencií, ktoré zvyšovali nerovnováhu na bežnom účte platobnej bilancie. „Nedostatočná schopnosť ekonomiky získavať devízové prostriedky cestou zvyšovania exportnej výkonnosti na krytie jej dovozných potrieb viedla k deficitu bežného účtu vo výške 38,2 mld. Sk, t.j. 1,1 mld. USD, “ konštatuje sa v komuniké z rokovania, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda. Podľa predbežných údajov ŠÚ SR podiel deficitu bežného účtu na HDP dosiahol 11 %. Pasívne saldo bežného účtu vo výške prekračujúcej 10 % podielu na HDP, ktoré pretrváva už od roku 1996, sa je preto podľa BR najrizikovejším faktorom vývoja ekonomiky SR a jej menovej stability. Protiváhou deficitu bežného účtu bol podľa komuniké pokračujúci prílev zahraničných zdrojov do ekonomiky. V prvom polroku 1998 zahraničné spoločnosti investovali do slovenskej ekonomiky približne 7,6 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie v 1. polroku 1998 dosiahol výšku 48,4 mld. Sk (1,4 mld. USD). Čistý prílev zahraničného kapitálu predstavujúci rozdiel medzi aktívami a pasívami na kapitálovom a finančnom účte z pohľadu celého polroka prevyšoval deficit bežného účtu, čo umožnilo nárast devízových rezerv NBS o 16,7 mld. Sk (0,5 mld. USD). BR NBS schválila materiál „Opatrenie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky“. Z vecného hľadiska je prijaté opatrenie rozšírené o niektoré platobné tituly. „Týmto krokom sa rozširuje priestor pre analytikov platobnej bilancie, predovšetkým pri získavaní informácií o veľkosti úrokov z časového hľadiska. Uvedené opatrenia nadobudne účinnosť 1. januára a bude publikované vo vestníku NBS,“ informoval J. Onda. Banková rada odsúhlasila navrhované zmeny na devízovom fixingu vyplývajúce zo zavedenia novej meny euro (EUR) a začlenenie výmenných kurzov HUF a PLN do denného kurzového lístku NBS. Od 4. januára 1999 bude NBS v dennom kurzovom lístku uverejňovať výmenný kurz EUR a zároveň uverejňovať aj kurzy 11 krajín Európskej menovej únie. Kurz ECU- EMS bude z kurzového lístia vyradený vzhľadom k tomu, že táto mena zanikne. „Zároveň od uvedeného dátumu bude zaradený do kurzového lístka poľský zlotý (PLN) a maďarský forint (HUF). Zaradenie týchto dvoch mien do denného kurzového lístia vyplýva z ekonomickej opodstatnenosti pre podnikateľskú sféru (zahraničný obchod), ako aj pre obyvateľstvo vzhľadom na pohraničný styk. V materiáli sú uvedené a niektoré technické záležitosti týkajúce sa devízového fixingu, o ktorých budú slovenské obchodné banky včas informované,“ uvádza sa v závere komuniké.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS