ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa po prvom polroku tohto roka vyšplhal na 38,23 mld. Sk
24. septembra 1998

Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa po prvom polroku tohto roka vyšplhal na 38,23 mld. Sk. Podiel tohto deficitu na hrubom domácom produkte tak dosiahol 10,99 %. Agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Národnej banky Slovenská Ján Onda. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahol deficit bežného účtu 33,243 mld. Sk, čo bolo 10,75 % HDP. Hlavným dôvodom deficitu bežného účtu bol deficit obchodnej bilancie, ktorý dosiahol za prvý polrok 38,412 mld. Sk. Stále výraznejší je však aj deficit služieb, ktorý bol za prvých šesť mesiacov 3,925 mld. Sk. Deficit výnosov, kam patria kompenzácie pracovníkov a výnosy z investícii, skončil po šiestich mesiacoch tohto roka vo výške 2,253 mld. Sk. Pri bežných transferov zaznamenala SR prebytok 6,36 mld. Sk. Deficit bežného účtu sa v plnej miere podarilo vykryť prebytkom na kapitálovom a finančnom účte, ktorý dosiahol až 48,3589 mld. Sk. Celková platobná bilancia SR so zahraničím skončila s prebytkom 16,721 mld. Sk, čomu pomohlo aj 6,592 mld. Sk v položke „chyby a omyly“. Priame zahraničné investície v SR vzrástli za prvý polrok o 8,359 mld. Sk a investície slovenských subjektov v zahraničí o 2,2954 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií zaznamenala deficit 1,7595 mld. Sk, pričom odliv portfóliových investícií zo SR vyčíslila NBS sumou 2,055 mld. Sk a zníženie portfóliových investícií slovenských subjektov v zahraničí sumou 295,5 mil. Sk. Ostatné investície, kam patria predovšetkým úvery, zaznamenali prebytok o 42,9528 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom účte bol 1,066 mld. Sk. Medzí pôžičkami, ktoré prišli do SR za prvý polrok dominovala vláda. Tá si zobrala dlhodobý úver v objeme 25,319 mld. Sk, splatila však krátkodobé úvery v objeme 6,247 mld. Sk. Objem zahraničných úverov v bankách klesol za prvý polrok o 6,5678 mld. Sk, o čo sa pričinilo hlavne zníženie objemu krátkodobých úverov o 6,0087 mld. Sk. Objem zahraničných úverov v ostatných sektoroch sa od januára do júna tohto roku zvýšil o 16,853 mld. Sk, pričom dlhodobé úvery tvorili z toho až o 15,227 mld. Sk. Hotovosť a vklady zahraničných subjektov v SR dosiahli 23,491 mld. Sk, hotovosť a vklady slovenských subjektov v zahraničí 13,021 mld. Sk. Z porovnania májových a júnových výsledkov platobnej bilancie SR vyplýva, že deficit bežného účtu sa v júni prehĺbil o 6,296 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte bol v júni 7,8959 mld. Sk. Prílev zahraničných investícií do SR dosiahol v tomto mesiaci 511 mil. Sk, čím došlo v k miernemu spomaleniu tempa rastu priamych zahraničných investícií v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS