ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie k polroku 37,9 mld. Sk
25. septembra 2001

Deficit bežného účtu platobnej bilancie, ktorý vyjadruje finančné toky smerujúce zo štátu a do štátu, dosiahol podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska v prvom polroku 37,9 mld. Sk. Oproti prvému polroku minulého roku bol deficit bežného účtu platobnej bilancie vyšší o 30,5 mld. Sk. Najväčší podiel na raste deficitu mal zahraničný obchod. Deficit obchodnej bilancie sa oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšil o 31,4 mld. Sk. Obchodná bilancia dosiahla za prvý polrok tohto roku schodok 42,1 mld. Sk. Bol spôsobený tým, že na Slovensko sa podľa údajov ŠÚ SR doviezol tovar v hodnote 349,2 mld. Sk a vyviezol za 307, 1 mld. Sk.

Deficit bežného účtu platobnej bilancie bol čiastočne spôsobený aj poklesom aktívneho salda bilancie služieb, ktorý klesol o 2,1 mld. Sk. Zložky platobnej bilancie ako bilancia výnosov a bežných transferov zaznamenali mierne zlepšenie o 3,0 mld. Sk.

Deficit zahraničného obchodu bol spôsobený rastom dovozu oproti minulému roku o 80,2 mld. Sk. Dovoz komodít, ktoré majú prevažne investičný charakter dosiahol 20,4 mld. Sk. Ide teda o takmer tretinu (30%) zo zaznamenaného nárastu dovozu.

„Podľa prepočtov Národnej banky Slovenska predstavoval dovoz zariadení technologických zariadení pre jednotlivé odvetvia národného hospodárstva, ktoré by mohli mať bezprostredný vplyv na reštrukturalizáciu ekonomiky s budúcimi efektmi na rast vývozu, 10,1 mld. Sk, t. j. 12,6% z celkového prírastku dovozu,“ konštatuje Národná banka Slovenska. Centrálna banka tvrdí, že pokiaľ sa k technologickým zariadeniam pripočíta nárast dovozu zariadení pre výrobu pre výrobu energie, motorov, transformátorov, meracích prístrojov, ktoré sú súčasťou dovozu pre výrobnú spotrebu, zvýši sa podiel na celkovom medziročnom náraste na dovoze 24,3%. Bilancia služieb skončila v prvom polroku s aktívnym saldom 7,8 mld. Sk a bilancia výnosov dosiahla deficit 8,8 mld. Sk. Bilancia bežných transferov ako zložka platobnej bilancie dosiahla za prvý polrok prebytok 5,2 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet skončil s prebytkom 23,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS