ČLÁNOK
Deficit bežného účtu bude 6 až 6,5 % HDP
1. augusta 2001

Deficit zahraničného obchodu môže v tomto roku dosiahnuť úroveň okolo 70 mld. Sk. „Podstatnejšie je však, že deficit bežného účtu platobnej bilancie by sa mal podieľať na hrubom domácom produkte (HDP) 6 až 6,5 %,“ povedal na tlačovej besede podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vyšší podiel deficitu bežného účtu na HDP ako v minulom roku, keď dosiahol úroveň 3,6 % HDP, je podľa Mikloša prijateľný. „Rozdiel oproti minulým rokom je, že deficit bude plne krytý neúverovými zdrojmi, teda prebytkom na kapitálovom účte, ktorý vyplýva z prílevu zahraničných investícií,“ konštatoval Mikloš. Prebytok kapitálového účtu v tomto roku podľa neho bude dokonca prevyšovať deficit bežného účtu.

Na zvýšený deficit bežného účtu v tomto roku podľa Mikloša vplýva oživenie domáceho dopytu a externé faktory, ako napríklad relatívny pokles tempa ekonomického rastu na európskych trhoch, zvýšenie cien ropy a zemného plynu. „V štruktúre dovozu prevažuje dovoz technológií a zariadení, ktorý sa prejaví v urýchlenej reštrukturalizácii ekonomiky a posilnení domácej ponuky,“ dodal podpredseda vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS