ČLÁNOK
Deficit bežného účtu bol za päť mesiacov 36,339 mld. Sk
26. augusta 2002

Bežný účet platobnej bilancie SR dosiahol za prvých päť mesiacov schodok 36,339 mld. Sk. Prispel k nemu najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 36,174 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie ku koncu mája skončil s prebytkom 20,544 mld. Sk. Nezačlenené položky predstavovali 9,306 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci mája deficit 6,49 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Celkový schodok bežného účtu platobnej bilancie okrem zahraničného obchodu negatívne ovplyvnila aj bilancia výnosov s deficitom 8,164 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 5,822 mld. Sk na druhej strane deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu mája s kladným saldom 1,218 mld. Sk a finančný účet s prebytkom 19,326 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvých päť mesiacov objem priamych investícií v SR 9,695 mld. Sk, celkové kladné saldo priamych investícií bolo v objeme 9,447 mld. Sk. Portfóliové investície dosiahli kladné saldo 1,388 mld. Sk. Ostatné investície vykázali prebytok 8,491 mld. Sk.

Za prvé štyri mesiace predstavoval schodok bežného účtu 21,357 mld. Sk. Deficit zahraničnoobchodnej bilancie bol 25,206 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie ku koncu apríla skončil s prebytkom 11,287 mld. Sk. Celková platobná bilancia vykázala deficit 3,664 mld. Sk.

V tomto roku počíta Národná banka Slovenska podľa konkretizovaného menového programu s deficitom bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 8,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodný odhad bol 7,9 % HDP, čiže 81,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS