ČLÁNOK
Decembrový deficit obchodnej bilancie bol 13,5 mld. Sk, v zahraničnom obchode je vidieť pozitívne zmeny
28. januára 2003

Deficit zahraničného obchodu Slovenska dosiahol v decembri minulého roka 13,5 mld. Sk, čo je najväčšie záporné mesačné saldo za celý rok. Medziročne však klesol o 15,5 %. V poslednom mesiaci roka sa zrýchlil medziročný rast vývozu aj dovozu. V porovnaní s decembrom 2001 vzrástol vývoz tovaru o 20,3 % na 52,747 mld. Sk, čo bol najvyšší prírastok od apríla 200. Dovoz tovaru stúpol o 10,8 % na 66,197 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Celoročné pasívne saldo zahraničného obchodu na úrovni 96,6 mld. Sk bolo vlani o 6,1 mld. Sk, resp. 6 % nižšie ako v roku 2001. Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom 87,4 mld. Sk, ČR 14,3 mld. Sk, Čínou 13,8 mld. Sk, Španielskom 12,9 mld. Sk a Japonskom 7,3 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom 18,6 mld. Sk, Talianskom 18,4 mld. Sk, Maďarskom 15,1 mld. Sk, Poľskom 10,7 mld. Sk a Holandskom 6,7 mld. Sk.

V roku 2002 vývoz tovaru medziročne vzrástol o 6,5 % na 651,3 mld. Sk. Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom bol vyšší vývoz do Nemecka o 2,2 %, Talianska o 29,4 %, Rakúska o 0,8 %, Maďarska o 8,1 %, Francúzska o 12,9 %, Holandska o 15,1 % a Spojeného kráľovstva o 2,8 %. Vývoz do ČR sa znížil o 2,5 %, do Poľska o 2,4 % a do Belgicka o 7,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7,7 % a tvoril 60,5 % celkového vývozu SR. Export do krajín OECD stúpol o 6,5 % a na celkovom vývoze SR sa podieľal 91,5 % a do krajín CEFTA o 0,4 %, keď tvoril 28,3 % celkového vývozu SR.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 747,9 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2001 bol objem dovozu vyšší o 4,7 %. Dovoz z ČR vzrástol o 5,3 %, z Talianska o 13,1 %, Francúzska o 19,5 %, Rakúska o 6,3 %, Poľska o 3,9 %, Španielska o 36,7 %, Maďarska o 12 % a Spojeného kráľovstva o 4,4 %. Dovoz z Nemecka klesol o 4 % a z Ruska o 11 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 5,9 % a tvoril 50,3 % z celkového dovozu. Import z krajín OECD stúpol o 6,4 %, keď na celkovom dovoze SR sa podieľal 78,8 % a z krajín CEFTA o 7 %, keď tvoril 23 % celkového dovozu.

Decembrové výsledky zahraničného obchodu potvrdili pozitívny trend vo vývoji obchodnej bilancie Slovenska. Medziročné porovnanie vývozov a dovozov, ktoré eliminuje sezónnosť vo vývoji, totiž ukazuje, že export stúpol medziročne až o 20,3 %, čo dvojnásobne prevyšuje rast dovozov. „Decembrové medzimesačné zníženie exportu je pritom najnižšie za posledné tri roky, čo môže znamenať zvyšovanie plynulosti exportnej produkcie,“ povedal analytik UniBanky Viliam Pätoprstý. Ako povedala analytička Slovenskej ratingovej agentúry Katarína Kohútiková, schodok obchodnej bilancie na dvanásťmesačnej báze dosiahol 9,04 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je v porovnaní s novembrom o štyri desatiny menej.

Mohutnému medziročnému nárastu exportu a importu dominovali v decembri motorové vozidlá, ktoré samotné vykázali viac ako 70-percentný medziročný nárast v prípade vývozu a nárast vyše 15 % v prípade dovozu. „Táto komoditná trieda zlepšila celkové decembrové saldo o 6 mld. Sk, zatiaľ čo v decembri 2001 ho vylepšovala len o vyše 1 mld. Sk,“ skonštatoval analytik Slavie Capital Pavol Ondriska. Ako dodal, je to jasný príklad toho, aká maličká je slovenská ekonomika, keď nábeh výroby nového vozidla vo Volkswagene dokáže tak zamávať celkovými číslami zahraničného obchodu.

„Automobilový priemysel je tak už teraz motorom slovenského priemyslu a exportu a jeho vplyv ešte zosilnie po spustení výroby nového závodu PSA v roku 2006,“ poznamenal analytik ČSOB Marek Gábriš. Podľa Pätoprstého by mohol export vozidiel a strojov počas nasledujúcich asi štyroch rokov tvoriť až 50 % slovenského exportu, čo spôsobí vysokú závislosť našej ekonomiky od prirodzených cyklov v odvetviach svetovej ekonomiky.

Export značne stúpol aj pri priemyselných výrobkoch a v chemickom priemysle a oceliarstve. „Vysoký rast exportu je v súlade s vysokým rastom priemyselnej výroby a naznačuje, že silnejšia koruna zatiaľ negatívne neovplyvňuje exporty,“ povedal analytik ING Bank Ján Tóth. Ako sa pridal Pätoprstý, obavy centrálnej banky z negatívneho vplyvu silnej koruny na exportnú výkonnosť nášho hospodárstva sa v posledných mesiacoch roka nijako významne nepotvrdili. Podľa neho totiž priemerná úroveň kurzu počas novembra a decembra nebola tak vysoká, aby skutočne ohrozovala našich exportérov a tieto negatívne vplyvy sa výraznejšie prejavujú až v horizonte viacerých mesiacov.

Zmenu trendu v obchodnej bilancii podľa Pätoprstého naznačuje aj porovnanie výsledkov za celý minulý rok v porovnaní s rokom 2001. Absolútna výška deficitu totiž klesla o 6,5 %, čo by podľa analytikov malo byť 9 % HDP. V roku 2001 bol ešte tento pomer 10,4 %. „Kým v roku 2001 rástol export medziročne takmer o 10 percentuálnych bodov pomalšie než import, v roku 2002 už nastal mierny previs rastu exportu takmer o 2 percentuálne body,“ doplnil Pätoprstý. Napriek značne vysokej spotrebe štátu a domácností počas roka sa tak podarilo udržať rast dovozu pod úrovňou rastu vývozu. Podľa neho však približne polovicu tohto pozitívneho rozdielu spôsobilo oslabovanie amerického dolára.

V tomto roku analytici očakávajú významnejší pokles deficitu aj v absolútnom vyjadrení, čomu by mali pomôcť najmä reštrikcie v spotrebe domácností a verejnej správy ovplyvňujúce rast dovozu. Deficit by mal podľa nich predstavovať 75 až 83 mld. Sk, čo je 7,1 až 7,3 % HDP, Tóth dokonca pripustil, že bude nižší ako 7 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS