ČLÁNOK
December bol najúspešnejším mesiacom minulého roka
12. januára 2001

Z pohľadu dosiahnutých celkových objemov obchodov možno posledný mesiac roku 2000 hodnotiť ako mesiac mimoriadne úspešný, keď v priebehu len 16 obchodných dní sa Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) podarilo sprostredkovať obchody v celkovom objeme 32,48 mld. Sk. Vzhľadom na denný priemer objemu obchodov vyše 2 mld. Sk sa mesiac december stal najúspešnejším mesiacom roka. Informovali o tom predstavitelia BCPB.

Oproti menej úspešnému novembru zaznamenala bratislavská burza 345,76-percentný nárast celkového objemu obchodov, v medziročnom porovnaní ide o nárast vo výške 112 %. S akciami sa obchodovalo v celkovom objeme 5,14 mld. Sk, obchody s dlhopismi zaznamenali 22,58-miliardový celkový objem, na dlhopisy Fondu národného majetku SR pripadlo 4,76 mld. Sk. Vyše štvrtina celkových objemov obchodov (25,4 %) sa zrealizovala na parkete BCPB a svojim objemom 8,25 mld. Sk zaznamenala druhý najvyšší mesačný objem v histórii burzy.

Z pohľadu celkových objemov obchodov vo výške 255,5 mld. Sk sa rok 2000 stal druhým najúspešnejším rokom po roku 1998. Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenala BCPB 35,6-percentný nárast objemu obchodov.

Slovenský akciový index SAX svojou konečnou hodnotou 91,9 bodu zaznamenal mierny 1,2-percentný mesačný pokles, u zložiek dlhopisového indexu SDX sa zaregistrovali pozitívne zmeny so záverečnými hodnotami 177,51 % nominálu v prípade podnikových a bankových dlhopisov a 172,04 % nominálnej hodnoty portfólia pre štátne dlhopisy.

Najväčší úspech zaznamenali obchody s akciami. Zobchodovalo sa ich vyše 8,5 mil. kusov v celkovej hodnote 5,14 mld. Sk. Oproti novembrovému objemu obchodov to predstavuje nárast vo výške 452,15 %, v medziročnom porovnaní je tento nárast takmer 150-percentný. Najmohutnejšie objemy obchodov na trhu kótovaných titulov dosiahli akcie Slovnaftu, a.s. vo výške 1,53 mld. Sk a akcie VÚB, a.s. vo výške 1,15 mld. Sk. Najväčší záujem na trhu registrovaných cenných papierov zaznamenala emisia VSŽ, a.s., keď sa v rámci 16 obchodov previedlo vyše 3,8 mil. kusov akcii v celkovej hodnote 400 mil. Sk. Najviac transakcií, celkovo až 236, sa zrealizovalo s registrovanými titulmi Slovenskej poisťovne, a.s.

Mesiac december dal priestor dvom verejným prísľubom vzťahujúcim sa na akcie emitenta Elektrokarbon, a.s. a na akcie emitenta Juhocukor, a.s., o ktorom možno konštatovať, že bude úspešne ukončený. Zároveň expiroval jediný verejný prísľub na emisie emitenta Gemercukor, a.s., ktorý bol úspešne naplnený ešte v predchádzajúcom mesiaci.

Decembrový priebeh slovenského akciového indexu SAX charakterizovali minimálne výkyvy. Pozitívom možno označiť skutočnosť, že hodnota indexu ani raz neklesla pod hranicu 90 bodov. Index otváral mesiac miernym 0,12-percentným oslabením vzhľadom na novembrovú uzatváraciu hodnotu, na úrovni 92,91 bodu. Mierne rozptyly okolo úrovne 93,36 bodu ho charakterizovali v priebehu prvých 14 obchodných dní. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal k 21. decembru, keď index stratil vyše 2 % svojej hodnoty a zároveň zaznamenal svoje mesačné minimum 91,13 bodu v dôsledku pádu kurzu akcií Doprastavu z 1920 Sk na 1344 Sk. Index uzatvoril obchodovanie v roku 2000 so zápornou 1,2-percentnou mesačnou a kladnou 19,24-percentnou ročnou zmenou na úrovni 91,9 bodu. Maximálne zmeny zaregistroval emitent VÚB, a.s. (7,14 %, 750 Sk) a spoločnosť Plastika, a.s. (-31,25 %, 110 Sk).

Reálna trhová kapitalizácia majetkových cenných papierov poklesla oproti minulému mesiacu o necelých 3,5 % na úroveň 57,05 mld. Sk, naopak, kótované tituly zaznamenali mierny 0,8-percentný nárast svojej kapitalizácie na hodnotu 20,77 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS