ČLÁNOK
DDP Tatry-Sympatia získala vlani takmer 53 tis. poistencov
15. apríla 2002

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa (DDP) Tatry-Sympatia získala v minulom roku 52 928 nových poistencov, pričom uzavrela 976 zamestnávateľských zmlúv. Celkový počet poistencov od začiatku pôsobenia DDP na trhu sa tak zvýšil na 157 954 a počet zamestnávateľských zmlúv na 2 230. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

DDP vlani vyzbierala od poistencov príspevky v objeme takmer 471,3 mil. Sk, ich celková výška za päť rokov činnosti sa tak zvýšila na 1,349 mld. Sk. Príspevky od zamestnávateľov sa v uplynulom roku zvýšili o 557,7 mil. Sk na 1,527 mld. Sk. Priemerný príspevok poistenca ku koncu decembra predstavoval 352 Sk a zamestnávateľa 397 Sk. Poisťovňa vyplatila vlani svojim klientom 6 745 dávok v celkovom objeme takmer 136,1 mil. Sk. Počas prvých piatich rokov svojho pôsobenia na trhu tak vyplatila 14 266 dávok vo výške 245,8 mil. Sk.

Správcom DDP Tatry-Sympatia je Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry. Tá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Trust Banking International Holdingu. V akcionárskej štruktúre holdingu figuruje aj Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá má 23-percentný podiel na majetku a Kardan Group, ktorý vlastní 38 % akcií. Deutsche Bank má zvyšných 39 %. Slovenská ratingová agentúra pridelila poisťovni dlhodobý korunový rating na úrovni BBB so stabilným výhľadom, dlhodobý devízový rating BB- rovnako so stabilným výhľadom a krátkodobý rating S2.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS