ČLÁNOK
DDP Tatry-Sympatia získa v tomto roku 77 tis. klientov
31. decembra 2002

V roku 2002 získa Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry-Sympatia vyše 77 tis. nových poistencov, čím ich celkový počet presiahne 235 tisíc. Počet uzatvorených zamestnávateľských zmlúv by mal do konca roka vzrásť o 1,6 tis. na 3,8 tis. Objem poistného fondu výrazne presiahne 4 mld. Sk, medziročne sa tak zvýši o asi 1,2 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ úseku stratégie Josef Vízdal.

Počet príjemcov dávok poisťovne by mal počas tohto roka prekročiť 31 tis. Priemerný príspevok zamestnanca poisťovňa očakáva na úrovni 380 Sk, v porovnaní s rokom 2001 sa zvýši o viac ako 30 Sk. Priemerný príspevok zamestnávateľa by mal dosiahnuť 430 Sk, medziročne to predstavuje nárast o 22 Sk. Plánované úlohy na tento rok tak poisťovna podľa Vízdala splnila, resp. prekročila. Výnimku tvorí množstvo nových zamestnaneckých a poisteneckých zmlúv, kde k splneniu bude chýbať asi 2 tis. zmlúv, skonštatoval.

Medzi faktory, ktoré prispeli k splneniu stanovených cieľov pre rok 2002, zaraďuje Vízdal medializáciu problémov základného systému dôchodkového zabezpečenia a s tým spojenú popularizáciu doplnkového dôchodkového poistenia. K dosiahnutým výsledkom podľa neho prispelo aj rozšírenie pracovísk poisťovne a zvýšenie počtu obchodných zástupcov spoločnosti.

V roku 2003 plánuje poisťovňa získať 62 tis. nových poistencov. Objem poistného fondu by mal na konci budúceho roka predstavovať 5,77 mld. Sk. Počet dávok vyplatených klientom v budúcom roku poisťovňa odhaduje na viac ako 37 tis..


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS