ČLÁNOK
DDP sa doteraz kontrolovali dva razy do roka
8. januára 2002

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako orgán štátneho dozoru vykonalo v období od roku 1998 do konca minulého roku 15 kontrol v Sociálnej poisťovni. Dva razy do roka navštívilo každú doplnkovú dôchodkovú poisťovňu. Vyplýva to z informácií Juraja Heribana, ktorý na ministerstve vedie odbor dozoru.

Nad rámec plánu sa dozor v minulom roku zameral na exekučné vymáhanie pohľadávok v súvislosti s tým, že sa uzákonila možnosť postúpenia týchto pohľadávok za odplatu tretím osobám.

„Opatrenia, ktoré sa ukladali na odstránenie nedostatkov, ktoré štátny dozor zistil sa netýkali porušovania zákona a všeobecne záväzných predpisov, ale vo väčšine prípadov smerovali k aktualizácii interných predpisov poisťovní, napríklad k prepracovaniu základného dokumentu Sociálnej poisťovne upravujúceho postup pri vykonávaní finančnej a hospodárskej činnosti, Pravidiel financovania a hospodárenia,“ tvrdí Heriban.

Štátny dozor predkladá výsledky kontrol ministrovi, ktorý schvaľuje navrhované opatrenia. Sociálna poisťovňa a doplnkové dôchodkové poisťovne vykonávali činnosť v súlade so zákonom.

Do konca minulého roka malo podľa predbežných štatistických údajov pribudnúť 95 263 poistencov v systéme doplnkového dôchodkového poistenia. Od vzniku tohto systému by malo byť do neho zapojených 277 570 občanov.

Podľa plánov doplnkové dôchodkové poisťovne plánujú v tomto roku rozšíriť počet klientov o 155 000 nových poistencov.

Od vzniku ku koncu minulého roku doplnkové dôchodkové poisťovne uzavreli 4 941 zmlúv so zamestnávateľmi. Za minulý rok doplnkové dôchodkové poisťovne uzavreli 2 807 zmlúv. Priemerný príspevok poistenca bol mesačne 863 Sk a príspevok zamestnávateľa z toho predstavoval 436 Sk. Poisťovne ku koncu minulého roka spravovali 5,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS