ČLÁNOK
DDP budú ku koncu roka spravovať 5,4 mld. Sk
18. decembra 2001

Štyri doplnkové dôchodkové poisťovne (DDP), ktoré pôsobia na slovenskom trhu zaznamenali najvyšší nárast o začiatku fungovania tohto systému. Za rok 2001 zaznamenali najväčší nárast počtu klientov. Na začiatku tohto roka spravovali 3,2 mld. Sk prostriedkov poistencov a na konci roka by mali spravovať 5,4 mld. Sk. Informoval o tom prezident Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní a generálny riaditeľ DDP Pokoj Ivan Medovič.

„Rok 2001 bol zlomovým rokom v možnostiach využitia doplnkového dôchodkového poistenia občanmi. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení platná od 1. januára 2001 vytvorila možnosť uzatvárania zmlúv občanmi aj samostatne bez predchádzajúcej zmluvy zamestnávateľa S DDP, „povedal Medovič.

Bez zmluvného vzťahu zamestnávateľa uzavrelo zmluvy o doplnkovom dôchodkovom poistení 11 528 zamestnancov.

Na základe zmeny v zákone o doplnkovom dôchodkovom poistení môžu tento spôsob zabezpečenia na dobu dôchodku využiť aj samostatne zárobkové osoby a s nimi spolupracujúce osoby. V systéme DDP je ich 4595.

Doplnkové dôchodkové poistenie je od tohto roku daňovo stimulované. Od daňového základu sa dá odpočítať 24 000 Sk vložených do systému DDP. Do systému doplnkového dôchodkového poistenia by malo byť koncom tohto roku zapojených 277 570 poistencov. Z nich sa 95 000 uzavrelo tohto roku a znamená to nárast o 52,2%.

Koncepciu reformy sociálneho poistenia schválila vláda 9. augusta 2000. Vyššie dôchodkové príjmy v dôchodku by mal občan dostávať na základe osobnej zodpovednosti a vlastných úspor. Koncepcia vychádza z toho, že systém bude mať tri piliere. Prvý bude založený na systéme priebežného financovania. Druhý na povinných úsporách a ich zhodnocovaní ekonomicky aktívnymi obyvateľmi. Tretí pilier vychádza z dobrovoľných úspor obyvateľov a v súčasnosti jeho funkciu plnia štyri doplnkové dôchodkové poisťovne. Dozor nad nimi vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS