ČLÁNOK
DB a MF ešte nedohodli definitívne znenie mandátnej zmluvy
13. júla 2000

Definitívny variant znenia mandátnej zmluvy medzi Devín bankou, a.s. (DB) a Ministerstvom financií (MF) SR nebol zatiaľ dohodnutý. Podpis tejto zmluvy je nevyhnutnou podmienkou na začatie procesu deblokácie slovenských pohľadávok voči Ruskej federácii nad rámec pôvodne dohodnutých kontraktov Devín bankou. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol zástupca generálneho riaditeľa a člen predstavenstva banky Vladimír Jančí. Ako povedal, DB predložila rezortu financií návrh znenia mandátnej zmluvy v zmysle vládneho uznesenia prijatého 7. júna tohto roku. „Právnici MF SR sa však k tomuto návrhu zatiaľ nevyjadrili,“ doplnil.
Od podpisu mandátnej zmluvy závisí aj termín zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia banky, na ktorom by malo dôjsť k zmenám personálneho obsadenia jej orgánov. Podmienkou MF pre poskytnutie úveru Devín banke vo výške 48 mil. USD z objemu deblokovaných pohľadávok voči Ruskej federácii nad pôvodný rámec je totiž dosadenie svojho zástupcu do predstavenstva banky a získanie tretiny členov jej dozornej rady. Druhou dôležitou podmienkou bol podpis zmluvy medzi DB a jednou z audítorských spoločností tzv. Veľkej päťky o vykonaní auditu v banke. Podľa V. Jančího banka túto podmienku už splnila, pretože ešte koncom júna podpísala túto zmluvu s audítorskou spoločnosťou Deloitte & Touche.
Na margo aktuálnych problémov banky s plnením povinných minimálnych rezerv predpísaných centrálnou bankou V. Jančí uviedol, že Devín banka ich objem v súčasnosti dopĺňa a v krátkom čase by mala byť v ich plnení už úspešná.
Podľa doterajších dohôd medzi DB a vládou bude môcť banka v tomto roku deblokovať nad pôvodne dohodnutých 40 mil. USD ďalších 60 mil. USD, z ktorých 20 % má tvoriť províziu banky. V takomto prípade získa Devín banka úver 48 mil. USD. Podľa júnového vyjadrenia generálneho riaditeľa banky Ľubomíra Kanisa pre SITA by mala byť táto suma na účte banky najneskôr do 30. októbra.
Banka ukončila minulý rok s čistým ziskom 36,3 mil. Sk, čo je v porovnaní s rokom 1998 takmer o 3 mil. Sk menej. Bilančná suma medziročne vzrástla k ultimu roka 1999 približne dvojnásobne, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 13,178 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom boli 5,3 mld. Sk, pričom sa medziročne zvýšili o 168 %. Na druhej strane vzrástol aj objem vkladov klientov, ktorý sa v porovnaní s rokom 1998 zvýšil o 135 % na 10,892 mld. Sk.
Devín banka pôsobí na slovenskom bankovom trhu od roku 1992. Základné imanie banky predstavovalo ku koncu minulého roka 1 mld. Sk. Najväčším akcionárom je firma Apis, a.s. zaoberajúca sa výrobou hydrauliky a obchodovaním s energiou, ktorá kontroluje takmer 20 % základného imania banky. Ďalšími akcionármi sú VTF Energia, s.r.o. (18,1 %), IFOP, a.s. (8,96 %), slovenské odborové zväzy (10,24 %) a iné firmy s podielom nižším ako 5 % (spolu 20,4 %). Ruský kapitál reprezentuje AKB MFK vlastniaca 12,59 % a japonský kapitál Goya Japan Co., Ltd vlastniaca 9,72 % základného imania. Podľa predstaviteľov banky by mali jej kapitál v blízkej budúcnosti posilniť japonský a nemecký investor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS