ČLÁNOK
DataCentrum obstaráva hardvér za 9,76 mil. eur
24. mája 2015

Rozpočtová organizácia DataCentrum, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií (MF) SR, obstaráva hardvér v predpokladanej hodnote 9,76 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadať o účasť do 15. júna tohto roka.

Predmetom zákazky je okrem iného platforma na testovanie a vývoj mobilných a IP sietí, platforma na testovanie sieťovej bezpečnosti, programové vybavenia, 11 kusov diskových polí, ale aj 21 kusov prenosných počítačov, 84 stolových počítačov, 15 kusov sieťových prepínačov. Trvanie zákazky stanovil zadávateľ na štyri roky od jej zadania, pričom uzavrie rámcovú dohodu s jediným uchádzačom.

Podľa zverejnených informácií bude zákazka financovaná z Operačného programu Výskum a vývoj, z rozpočtu DataCentra a iných zdrojov. DataCentrum požaduje od uchádzačov ako podmienku účasti referenciu objemu dodávok za obdobie rokov od 2012 do 2014 sumárne vo výške najmenej 5 miliónov eur bez DPH. Zadávateľ tiež chce zábezpeku vo výške 140 tis. eur. Verejný obstarávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu s tým, že súťaž je otvorená. O víťazovi rozhodne ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá je založená na viacerých kritériách.

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. Organizácia plní funkciu informačného centra pre rezort financií. Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému ministerstva, rozvoj informačného systému, je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS