ČLÁNOK
Darilo sa dlhopisovým fondom a fondom peňažného trhu
17. apríla 2002

Uplynulý týždeň pokračovalo znehodnocovanie akciových a strešných otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS). Podobný vývoj zaznamenali aj zmiešané fondy. Na druhej strane sa darilo dlhopisovým fondom a fondom peňažného trhu. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Z akciových fondov sa podarilo zhodnotiť svoje podiely len piatim fondom členov ASS, boli to však najväčšie zisky za uplynulý týždeň. Darilo sa hlavne fondom spoločnosti Capital Invest. Rastový fond Eastern Europe Stock ako aj výnosový fond Eastern Europe Stock zaznamenali nárast na rovnakej úrovni, keď zhodnotili o 3,8 %. Ziskový bol aj fond Pacific Invest od Volksbanken KAG, ktorému sa podarilo zhodnotiť svoje podiely o 2,69 %. Najväčšiu stratu zaznamenali fondy spoločnosti KBC Equity Fund. Podielový fond Telecom od tejto spoločnosti stratil uplynulý týždeň 9,2 % a internetový fond Internet 8,13 %. Výrazne znehodnotil svoje podiely aj rastový fond Teleworld Stock od spoločnosti Capital Invest, ktorý ukončil týždeň s 6,68-percentným oslabením. Rovnako v negatívnych číslach skončil fund Technology od KBC Equity Fund keď poklesol o 6,37 %.

Ani jeden zo strešných fondov nezaznamenal v uplynulom týždni zhodnotenie svojich podielov. Najväčšiu stratu dosiahol fond Modern Times od správcovskej spoločnosti Volksbanken KAG, ktorý znehodnotil o 5,21 %. Dynamický fond Master Fund ČSOB od KBC Master Fund zaznamenal rovnako stratu na úrovni 2,93 %. Nedarilo sa ani fondu Master Fund Sectors od tej istej spoločnosti, ktorý poklesol o 2,41 %.

Zo zmiešaných fondov skončili so ziskom len štyri fondy. Najviac sa darilo vyváženému rastovému fondu od VÚB Asset Management, ktorý posilnil o 0,82 %. Najväčšiu stratu zaznamenal fond Interkonto od ŽB Trust, ktorý stratil 3,35 %.

Uplynulý týždeň sa najviac darilo dlhopisovým fondom, keď okrem šiestich fondov všetky zaznamenali aspoň mierny nárast. Najväčší zisk dosiahol fond Dollar-Renta od správcovskej spoločnosti Volksbanken KAG, keď sa mu podarilo zhodnotiť svoje podiely o 0,76 %. Výnosový fond Dollar bond od Capital Invest vzrástol o 0,55 %. Vývoj rastového fondu Dollar bond od tej istej spoločnosti bol podobný, dosiahol 0,54-pecentné zhodnotenie. Najväčšiu stratu zaznamenal Eurofond od VÚB Asset Management, ktorý poklesol o 0,53 %.

Všetky fondy peňažného trhu zaznamenali minulý týždeň nárast. Korunový peňažný fond správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management zazanamenal najväčší zisk, keď zhodnotil o 0,15 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS