ČLÁNOK
Daňový nedoplatok VSŽ za rok 1997 vo výške 500 mil. Sk
4. mája 1999

Daňová kontrola zistila vo VSŽ, a.s., Košice za rok 1997 nedoplatok vo výške 500 mil. Sk. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Aj na základe tejto pohľadávky patrí štát medzi najvýznamnejších veriteľov košických hút. Ministerka nedávno informovala, že štát eviduje daňové pohľadávky voči VSŽ zabezpečené záložným právom vo výške vyše 1 mld. Sk. Na základe žiadosti VSŽ o odklad platieb daní, predovšetkým DPH a dane z príjmov, za prvé mesiace tohto roka vzniknú štátu ďalšie pohľadávky v objeme 1,1 mld. Sk. Okrem toho štát prostredníctvom Konsolidačnej banky eviduje voči VSŽ aj pohľadávku v hodnote 400 mil. Sk a nepriamo cez Slovenskú sporiteľňu (SLSP) kontroluje aj časť akcií VSŽ. Časť týchto akcií získala sporiteľňa z repoobchodu s VSŽ. V závere novembra minulého roku prebehla médiami informácia, podľa ktorej VSŽ nebude schopná splatiť repoobchod so SLSP, v ktorom ako záruku za úver založili akcionári košických hút aj zhruba 26 % akcií spoločnosti. Časť týchto akcií získala podľa ministerky sporiteľňa, pričom o časť vedie súdny spor akcionár a bývalý čelný predstaviteľ VSŽ Alexander Rezeš.

V najbližšom období by mala byť skupinou veriteľov VSŽ Košice podľa vyhlásení B. Schmögnerovej podpísaná nová stabilizačná dohoda (stand still agreement). Tá by už mala zohľadniť aj postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkou vyše 2,5 mld. Sk. V súvislosti s konsolidáciou firmy sa hovorí o vstupe silného zahraničného investora do košických hút. Zástupcovia americkej U.S. Steel na spoločnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom v USA opätovne potvrdili záujem firmy kapitálovo vstúpiť do VSŽ. I. Mikloš predpokladá vyjasnenie situácie v priebehu najbližších týždňov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS