ČLÁNOK
Daňové zvýhodnenia v systéme DDS nahradí štátna prémia
31. júla 2003

Daňové zvýhodnenia pre občanov zapojených do doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) má od budúceho roku nahradiť štátna prémia. Prémia by mala podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí dosiahnuť 18 % z príspevkov zaplatených do fondu DDS, najviac však zo sumy 20 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Štátna prémia by sa mala pripisovať na osobný účet sporiteľa raz ročne. Vyplýva to z návrhu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Vyplácaním štátnych prémií sa podľa ministerstva zvýšia výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) o asi 679 mil. Sk. Štát však bude prémiu poskytovať spätne za predcházajúci kalendárny rok a preto výdavky ŠR sa o túto sumu zvýšia až v roku 2005. V roku 2006 by nároky na ŠR v súvislosti s poskytovaním štátnych prémií mali dosiahnuť takmer 882 mil. Sk a v roku 2007 vyše 1,01 mld. Sk.

Podľa nového zákona o DDS, ktorý má nahradiť súčasný zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov, by si mal sporiteľ vyberať medzi viacerými fondmi, ktoré zriadi a bude spravovať správcovská spoločnosť. Tieto fondy by sa mali odlišovať rôznou mierou rizika investovania, ako aj formami dávok, na ktoré vznikne sporiteľom nárok. Občan tak bude mať možnosť sporiť bez obmedzenia, a to aj vo viacerých fondoch súčasne.

Nový zákon má eliminovať riziká poškodenia dobrovoľných sporiteľov. Dohľad nad poskytovaním DDS by mal vykonávať Úrad pre finančný trh. Navrhovaná úprava pre správcovské spoločnosti stanovuje dodržiavanie zásady odbornej starostlivosti o spravovaný majetok s cieľom zabezpečiť jeho zhodnotenie v prospech klientov. Majetok dobrovoľných sporiteľov uložený vo fonde by nemal byť súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS