ČLÁNOK
Daňové zaťaženie občanov v budúcom roku podľa ZDPS 46,2 %
20. decembra 2000

Podľa prijatého štátneho rozpočtu na rok 2001 pripadá Deň daňovej slobody na Slovensku v budúcom roku na 18. jún, čo je posun o štyri dni v neprospech daňového poplatníka. Odhadovaná výška daňového a príspevkového zaťaženia v roku 2001 bude 46,2 %. V porovnaní s rokom 2000 došlo k posunu tohto dátumu o ďalšie štyri dni a k zvýšeniu celkového daňového a príspevkové zaťaženia občanov, ktoré v tomto roku predstavovalo 44,7 %. Uviedol to tajomník petičného výboru Združenia daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) Martin Chren.

Deň daňovej slobody je dňom, odkedy občanom zostáva všetko čo zarobia, zatiaľ čo všetko, čo zarobili do tohto dňa, im vzal štát na daniach a odvodoch. Deň daňovej slobody sa vypočíta na základe predpokladaných konsolidovaných výdavkov verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu a vyjadruje priemerné daňové zaťaženie občanov Slovenska v prepočte na pracovné dni v danom roku.

Uznesením o Dni daňovej slobody, ktorého návrh predložil petičný výbor ZDPS, sa NR SR zaoberala 13. decembra, pričom poslanci návrh neschválili. Za jeho prijatie hlasovalo 33 poslancov, proti hlasovalo 11 poslancov a zdržalo sa alebo nehlasovalo 87 poslancov. „Postoj poslancov jednoznačne dokazuje, že napriek tomu, že si uvedomujú význam a prínos tohto návrhu, až na časť z nich nenachádzajú dostatok politickej vôle podniknúť kroky smerom k zvyšovaniu prehľadnosti verejných financií, informovanosti občanov a boja proti korupcii a klientelizmu,“ uviedol tajomník petičného výboru Martin Chren. Podľa jeho slov inštitút Dňa daňovej slobody by bol jednoduchým kontrolným mechanizmom, ktorý by bol zrozumiteľný a ľahko pochopiteľný. „Nami použitá metodika je jediným skutočným ukazovateľom výšky daňového a príspevkového zaťaženia, ktorý podáva presnú informáciu o hospodárení s verejnými financiami. Jeho prijatie by bolo významným krokom smerom k stransparentneniu a zvýšeniu kontroly štátneho hospodárenia pre všetkých občanov SR bez rozdielu,“ uviedol M. Chren.

Cieľom uznesenia o Dni daňovej slobody je podľa slov M. Chrena uložiť vláde SR povinnosť po prijatí štátneho rozpočtu svojím nariadením vyhlásiť výšku daňového zaťaženia v krajine určeného výškou plánovaných príjmov verejných financií v pomere k HDP a stanoviť Deň daňovej slobody ako prepočet daňového a príspevkového zaťaženia na pracovné dni v roku. Vďaka Dňu daňovej slobody by tak podľa ZDPS všetci občania SR mohli sledovať výšku daňového a príspevkového zaťaženia v krajine a úspešnosť vlády v nakladaní s ich prostriedkami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS