ČLÁNOK
Daňové úrady často mylne informujú o paušálnych daniach
11. marca 2001

Daňové úrady často mylne informujú o možnostiach využívania inštitútu paušálnej dane. Úrady nemajú ani jednotné informácie a inštrukcie o pravidlách pri záujme daňovníka o platenie paušálnej dane. Na tlačovej besede Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie to v piatok vyhlásil poslanec Národnej rady SR a jeden z iniciátorov paušálnej dane Pavol Prokopovič.

Základné princípy zákona ohľadom paušálnej dane si podľa Prokopoviča vysvetľuje každý daňový úrad „po svojom“. Negatívnu úlohu tu podľa neho zohráva aj ministerstvo financií, ktoré si neplní úlohu metodika a koordinátora pri zosúladení jednotného výkladu ustanovení zákona. Prokopovič preto chce zorganizovať v spolupráci so živnostenským odborom ministerstva vnútra a Ústredným daňovým riaditeľstvom stretnutia so živnostníkmi v jednotlivých regiónoch Slovenska a poskytnúť im metodickú pomoc. V prípade výskytu problémov chce apelovať aj na jednotlivé miestne daňové úrady.

Jednou z hlavných výhod využívania inštitútu paušálnej dane je podľa Prokopoviča aj od strachu z daňových kontrol. Tie totiž môžu kontrolovať maximálne dôslednosť evidencie príjmov u živnostníkov. Daňovník využívajúci paušálnu daň musí viesť len zjednodušenú evidenciu niektorých účtovných dokladov, čím podľa Prokopoviča odpadne akákoľvek daňová kontrola zo strany daňového úradu v budúcnosti. Možnosť, že dlžník oneskorene zaplatí paušálnemu daňovníkovi dlh z minulosti za činnosť, ktorá nepodlieha paušálnemu zdaňovaniu, a vyradí ho tak z možnosti ďalej ju platiť, si musí podľa názoru P. Prokopoviča ošetriť každý podnikateľ dopredu u svojich dlžníkov.

Sadzba paušálnej dane je z príjmov do 500 tis. Sk stanovená na 2 %, z príjmov do 1 mil. Sk na 2,25 % a z príjmov do 1,5 mil. Sk na 2,5 %. Medzi podmienky umožňujúce platenie paušálnej dane patria aj podmienky, že ročný obrat nepresiahne 1,5 mil. Sk a daňovník nie je registrovaný ako platiteľ DPH a spotrebnej dane. Zoznam činností, z ktorých príjmy sa nemôžu zdaňovať paušálnou daňou, obsahuje príloha zákona o daniach z príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS