ČLÁNOK
Daňové úrady a colnice vybrali za tri štvrťroky 146,449 mld. Sk
10. októbra 2003

Daňové úrady a colnice vybrali za deväť mesiacov tohto roka 146,449 mld. Sk, čo predstavuje 66,53 % celoročnej rozpočtovanej úrovne. Daňové príjmy z toho predstavovali 142,939 mld. Sk a boli o 18,76 mld. Sk nižšie, ako sa očakávalo. Nedaňové príjmy, ktoré mierne presiahli plánovanú úroveň, tvorili zvyšných 3,51 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Daňového riaditeľstva SR Róbert Merva.

Medzi daňovými príjmami, ktoré vybrali daňové a colné orgány, dominoval za tri štvrťroky výber domácich daní na tovary a služby v objeme 85 mld. Sk. V porovnaní s plánovanou výškou 102,93 mld. Sk to však predstavuje plnenie na 82,58 % a z plánovanej ročnej úrovne je to iba 61,94 %. Na dani z pridanej hodnoty (DPH) pritom štát vybral k ultimu septembra do rozpočtu 56,834 mld. Sk, na spotrebných daniach 26,985 mld. Sk a z cestnej dane sa do rozpočtu štátu odviedlo takmer 1,181 mld. Sk. Najväčší výpadok sa zaznamenal pri výbere DPH vo výške 17,716 mld. Sk.

Na daniach z príjmov, ziskov a kapitálového majetku vybrali daňové orgány 53,086 mld. Sk, čo je o 3,57 % menej, ako sa do konca septembra rozpočtovalo. Príjem z dane z príjmov právnických osôb do rozpočtu štátu bol vyšší o 6,3 % oproti plánom rezortu financií a dosiahol 23,358 mld. Sk. Fyzické osoby odviedli do rozpočtu 22,411 mld. Sk, čo je o 2,638 mld. Sk menej, ako sa očakávalo. Na dani z majetku vyzbieral štát 1,913 mld. Sk a na daniach z medzinárodného obchodu a transakcií 2,939 mld. Sk, pričom takmer celú sumu tvorili príjmy z dovozného cla. Pri oboch týchto daniach sa prekročila plánovaná deväťmesačná úroveň, v prípade dane z majetku sa vybralo takmer dvojnásobné množstvo.

Na nedaňových príjmoch daňových a colných úradov sa najväčšou mierou podieľali poplatky a pokuty v objeme 2,445 mld. Sk, z toho administratívne poplatky tvorili 2,361 mld. Sk. Tržby z predaja kolkových známok predstavovali 1,427 mld. Sk, pričom tvorili 60,44 % vybraných administratívnych poplatkov. Z pokút a penále získali daňové orgány 83,689 mil. Sk, pričom na daňovom exekučnom účte sa do konca augusta nazbieralo 938,028 mil. Sk. Z výťažkov z lotérií a podobných hier odviedli daňové subjekty na účty daňových úradov za deväť mesiacov 1,067 mld. Sk.

Daňové úrady a colnice by mali do štátneho rozpočtu vybrať do konca roka spolu 220,129 mld. Sk, z toho daňové príjmy by mali tvoriť 215,599 mld. Sk a nedaňové príjmy zvyšných 4,53 mld. Sk. Vlani vybrala daňová a colná správa do štátneho rozpočtu 193,856 mld. Sk, z čoho daňové príjmy dosiahli 188,944 mld. Sk a nedaňové zvyšných 4,912 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS