ČLÁNOK
Daňové subjekty budú môcť využiť inštitút záväzného stanoviska
2. decembra 2013

Avizovaný inštitút záväzného stanoviska pre daňové subjekty už má svoju legislatívnu podobu. Poslanci totiž v piatok v parlamente schválili novelu zákona o správe daní, ktorá tento inštitút zavádza do praxe. Daňové subjekty tak budú môcť o záväzné stanovisko požiadať finančné riaditeľstvo, a to od 1. septembra 2014.

  Nový inštitút by mali využívať hlavne veľké firmy pri pripravovaných obchodných operáciách. Nemal by sa tak aplikovať na už uskutočnené prípady. Uviedol to ešte v máji minister financií Peter Kažimír. Doplnil zároveň, že ak sa bude pripravovať nejaká obchodná konštrukcia a nebude jasný výklad daňových zákonov alebo daňový subjekt nebude mať istotu, bude možné použiť záväzné stanovisko na posúdenie práve takejto operácie. Rozsah osobitných predpisov, k uplatneniu ktorých budú môcť daniari vydať záväzné stanovisko, ustanoví ešte vykonávací Ministerstva financií.

Samotná výška úhrady spojená so žiadosťou o záväzné stanovisko je stanovená na úrovni 1 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak subjekt žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného právneho predpisu. V prípade, ak bude daňovník žiadať stanovisko k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov, bude úhrada stanovená vo výške 2 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur. Ak daňovník požiada o záväzné stanovisko k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady, bude úhrada stanovená na úrovni 3 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur a najviac 30 000 eur.

Finančné riaditeľstvo vydá žiadateľovi záväzné stanovisko do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak je však obchodný prípad zložitý a stanovisko nie je možné v tejto lehote vydať, môže finančné riaditeľstvo navrhnúť na vydanie predĺženú lehotu. Tá však nemôže presiahnuť 6 mesiacov. Daňový subjekt s predĺženou lehotou nemusí súhlasiť. V prípade, ak svoje odmietavé stanovisko do 8 dní odkomunikuje alebo ak sa v tejto dobe subjekt nevyjadrí, žiadosť o stanovisko sa považuje za späťvzatú. Subjekty môžu na daniarov podať v súvislosti so záväzným stanoviskom aj námietky. A to v prípade, ak neobsahuje informácie ku všetkým skutočnostiam, pre ktoré ho subjekt


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS