ČLÁNOK


,

Daňové priznanie cez internet
25. októbra 2002

V marci tohto roku prijal slovenský parlament zákon o elektronickom podpise. Od 1. októbra vstúpili do platnosti vykonávacie predpisy k tomuto zákonu. Okrem toho už funguje prvá certifikačná autorita, teda firma, ktorá vydáva elektronické podpisy záujemcom. Je ňou spoločnosť D. Trust. Zdá sa, že už nič nebráni využitiu digitálnych podpisov v praxi.

Keď sa povie elektronický podpis, väčšina ľudí si pomyslí na podávanie daňových priznaní cez internet. Vlastne ide o celkovú komunikáciu medzi štátnou správou a občanmi. Aby si napríklad podnikateľ mohol založiť firmu z pohodlia vlastnej kancelárie a nemusel strácať čas obchádzaním množstva úradov. Alebo aby si mohol stiahnuť zo siete formulár daňového priznania, vyplnil ho v počítači, zabezpečil elektronickým podpisom a odoslal na daňový úrad.

Prvé začiatky

Daňové riaditeľstvo SR sa už snaží túto možnosť ponúknuť. Zatiaľ len v podobe pilotného projektu, ktorý je určený výhradne pre elektronické podávanie priznaní k DPH. Tieto priznania sa podávajú každý mesiac, takže systém sa lepšie využije a už za krátky čas sa bude dať vyhodnotiť jeho úspešnosť.

Daňové úrady by si tu mali odskúšať prijímanie a spracovanie elektronických priznaní, skôr, ako sa zavedie celoplošne. Pilotný projekt môžu využiť platcovia DPH, ktorí prejavia záujem. Bude im pridelený privátny kľúč elektronického podpisu, ktorý pre tento experiment vydáva spoločnosť Monex.

Záujemca si potom z webovej stránky daňového riaditeľstva stiahne elektronický formulár daňového priznania. Zabezpečí ho elektronickým podpisom a odošle cez sieť Monexu späť na daňové riaditeľstvo. Odtiaľ sa po internej počítačovej sieti priznanie doručí na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. Tam sa spracuje a uloží do databázy. Výsledok spracovania sa odošle späť na riaditeľstvo, odkiaľ sa doručí platiteľovi dane. Platiteľ môže byť takto napríklad veľmi rýchlo upozornený na prípadné chyby, hneď ich v počítači napraví a odošle späť.

Elektronická vláda

Žiaľ, po tomto technologicky progresívnom postupe musí platca dane následne doručiť aj papierové priznanie. Súčasný zákon o správe daní totiž elektronické podanie nepozná. Bude teda potrebná jeho novelizácia. Ak by postupne celá daňová správa prešla na elektronické podania, znamenalo by to veľkú úsporu času nielen pre daňových poplatníkov, ale aj pre samotné úrady. Elektronické dokumenty sa dajú spracovať omnoho rýchlejšie ako papierové. Daňoví úradníci by sa potom mohli viac sústrediť na iné veci, napríklad na daňové kontroly.

Konečným cieľom by však malo byť presadenie elektronickej komunikácie medzi občanmi a celou štátnou správou. Hovorí sa tomu e-goverment alebo elektronická vláda. Len pri takomto kompletnom riešení môžu informačné technológie plniť svoj účel.

O elektronickej vláde sa na Slovensku zatiaľ nedá hovoriť. Ale existujú už jednotlivé projekty, ktoré by sa mohli stať jej základom. Napríklad pilotný projekt colnej správy, ktorý sa pokusne zaviedol na Colnom úrade Trstená. Tradične sa dovezený tovar na colnici zdržiava niekoľko dní. Dovozca totiž musí okrem iného zaplatiť colný dlh. Kým sa dlžná suma prevedie z banky dovozcu do banky colného úradu, trvá to jeden až tri dni. Až potom vydá úrad povolenie na dovoz tovaru do krajiny.

V pilotnom projekte prebehne celý proces omnoho rýchlejšie. Dovozca dá príkaz na úhradu colného dlhu, informácia sa z jeho banky zašle cez počítačovú sieť na Colné riaditeľstvo SR, odkiaľ sa odošle na colný úrad. Tovar tak možno uvoľniť 15 minút po zaplatení. V projekte je zatiaľ zapojená len Prvá komunálna banka, takže systém môžu využiť len tí dovozcovia, ktorí v nej majú účet.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS