ČLÁNOK
Daňové príjmy za prvých deväť mesiacov
14. októbra 1998

Daň z príjmov fyzických osôb sa pri výbere 21,525 mld. Sk plní na konci septembra na 80,1 % celoročného plánu. Daň z príjmov právnických sa pri sume 18,919 mld. Sk k ultimu septembra plnila na úrovni 68,2 % plánu na celý rok. Z dane z medzinárodného obchodu sa clo plní na 63,1 % celoročného plánu, čo je 3,783 mld. Sk a dovozná prirážka na 78 %, čo je 6,243 mld. Sk. Nedaňové príjmy dosahujú na konci augusta 8,408 mld. Sk, čo pri porovnaní s plánom na celý rok 1998 znamená 79,3%. Agentúru SITA o tom dnes informoval Jozef Mach z oddelenia pre styk s verejnosťou Ministerstva financií SR. Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu dosiahli na konci septembra tohto roka úroveň 18,111 mld. Sk. Prekročili tým úroveň plánovanú na celý rok a na konci septembra tvoria 117,8 % celoročného plánu. Bežné výdavky štátneho rozpočtu dosiahli za deväť mesiacov 122,109 mld. Sk, čo je 72,8 % celého roka. Schodok štátneho rozpočtu SR dosiahol k 30. septembru tohto roka 8,446 mld. Sk. Rozpočtové príjmy predstavovali ku koncu septembra 131,154 mld. Sk, pričom výdavky dosiahli 139,600 mld. Sk. Deficit štátneho rozpočtu sa tak oproti koncu augusta znížil o 207 mil. Sk. V súvislosti so súčasnými problémami v rozpočte, ktoré sa okrem iného prejavujú aj neuhrádzaním platieb zo strany štátu, alebo meškaním výplat v rozpočtových a príspevkových organizáciách, predpokladajú ekonómovia výrazný rast rozpočtového schodku oproti predpokladaným 8 mld. Sk. Odhady ekonomických expertov sa pohybujú okolo 16 – 20 mld. Sk, čo si vyžiada novelizáciu zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Celkový deficit fiskálneho okruhu by mohol dosiahnuť 30 mld. Sk, čo by predstavovalo 4,1% hrubého domáceho produktu. Zároveň sa v tomto roku vyčerpá len 92 % plánovaných výdavkov štátneho rozpočtu. O nepriaznivom stave štátnych financií svedčí fakt, že podľa dnešných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) bolo na účte štátu Slovenskej republiky vedenom v NBS k 30. septembru tohto roka 5,3 mil. Sk. K 10. septembru to bolo dokonca 0,0 mil. Sk a o desať dní neskôr 244,3 mil. Sk. Napriek tomu, že minister financií Miroslav Maxon aj podpredseda vlády Sergej Kozlík povedali, že nízky stav na účte je prechodný a je dôsledkom toho, že štát nikdy nehospodári s väčšími prebytkami, je tento jav v poslednom období skôr pravidelnosťou. Problémy s likviditou štátneho rozpočtu sa totiž objavujú od prelomu augusta a septembra. Na začiatku augusta mal štát na účte 1,4 mld. Sk, k 10. augustu sa vďaka tretej tranži emisie eurobondov tento stav zvýšil na 6,64 mld. Sk a k 20. augustu mierne znížil na 5,1 mld. Sk. V závere augusta však už štátu na jeho účte ostávalo iba 382 mil. Sk a k 10. septembru to bolo už spomínaných 0,0 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS