ČLÁNOK
Daňové príjmy ŠR ku koncu apríla
22. mája 1998

Daňové príjmy pritom boli 54,014 mld. Sk. Zaostávanie príjmov sa prejavilo najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daní. Prebytok bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb a dani z príjmov právnických osôb. Pozitívne sa vyvíjajú aj príjmy z daní z medzinárodných obchodov, kam patrí najmä clo a dovozná prirážka. Oproti úrovni na konci marca došlo k zníženiu straty v plnení príjmov štátneho rozpočtu zo 6,7 na 3,9 %. Sklz oproti plánu predstavuje 2,23 mld. Sk, oproti rovnakého minulému roka však príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 7,01 mld. Sk. Príjmy z DPH dosiahli za prvé štyri mesiace tohto roka úroveň 17,434 mld. Sk, čo je 81,4 % z plánovanej úrovne. V minulom roku pritom ku koncu apríla dosahovali príjmy z DPH 102,5 % plánu. V korunovom vyjadrení predstavuje zaostávanie príjmov z DPH za prvé štyri mesiace 3,982 mld. Sk. Podľa Ústredného daňového riaditeľstva SR (ÚDR) je tento nepriaznivý výsledok spôsobený zvýšenými vratkami nadmerných odpočtov v januári a februári 1998, ktoré boli platiteľmi daní uhradené ešte v minulom roku. Svedčí o tom aj fakt, že ešte na konci marca predstavoval sklz pri príjmoch z DPH viac ako 30 %, zatiaľ čo teraz je to 18,6 %. Dane z príjmov fyzických osôb priniesli do štátnej pokladne od januára do apríla 10,348 mld. Sk, pričom plán bol len 8,96 mld. Sk. Podobne úspešný bol aj výber dane z príjmov právnických osôb, pri ktorom dosiahli príjmy 10,173 mld. Sk, pričom plán bol 9,25 mld. Sk. ÚDR to odôvodnilo platbami daní za zdaňovacie obdobie roka 1997, ktoré bolo treba uhradiť ku koncu marca. Plnenie daní z príjmov fyzických osôb priaznivo ovplyvnilo aj vyplatenie koncoročných odmien, ktoré sa zdaňuje ako daň zo závislej činnosti. Pozitívny výsledok zaznamenala SR aj pri dani z príjmov vyberanej zrážkou, kde dosiahla o 29 % vyššie príjmy ako predpoklad. Znamená to prínos do rozpočtu SR 3,445 mld. Sk. ÚDR odôvodnilo tento výsledok vyššími úrokmi z peňažných vkladov. Všetky okolnosti, ktoré priniesli zvýšené plnenie daní z príjmov – koncoročné odmeny, platby daní a úroky z vkladov – sa však viažu k začiatku roka a ich efekt odznieva. Pri daniach z medzinárodného obchodu, kam patrí clo a dovozná prirážka, dosiahli príjmy štátneho rozpočtu 5,212 mld. Sk, čo je o 10,1 % viac ako bol plán. Pri spotrebných daniach sa podarilo za prvé štyri mesiace tohto roku vybrať 6,925 mld. Sk, čo je 85,5 % plánu na toto obdobie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS