ČLÁNOK
Daňové príjmy ŠR dosiahli zhruba 91 % plánovanej úrovne
15. marca 2001

Celkové príjmy Ústredného daňové riaditeľstva (ÚDR) SR vybraté daňovými úradmi a colnicami za prvé dva mesiace roku 2001 dosiahli 24,75 mld. Sk. Predstavuje to len 90,31 % plánovanej hodnoty a je to o 926 mil. Sk viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Nad očakávaním sú príjmy z daní z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, z daní vyberaných zrážkou a z daní z medzinárodného obchodu. Uvádza sa to v Prehľade plnenia príjmov štátneho rozpočtu.

Daňové príjmy dosiahli 24,06 mld. Sk, čo je 91,3 % plánovanej úrovne, nedaňové 694,6 mil. Sk, čo je 65,69 % z plánu. Príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH) dosiahli 9,24 mld. Sk, čo je o 495 mil. Sk viac ako v porovnateľnom období roku 2000, pričom oproti plánovanej úrovni je to menej o 14,65 %. Dve pätiny vybrali daňové úrady a tri pätiny colnice. Až o tretinu vzrástli v porovnaní s minulým rokom uplatnené nároky na odpočet. Druhý najväčší zdroj daňových príjmov, spotrebné dane, sa plnia na 97,51 %. Príjmy z nich dosiahli 4,67 mld. Sk, čo je o 1,98 mld. Sk viac ako v rovnakom období minulého roku. Príjmy z daní z príjmov fyzických osôb v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi minulého roka vzrástli na 4,49 mld. Sk a naplnili tak očakávania na 97,59 %. Zo závislej činnosti plynulo 4,16 mld. Sk, čo je o 9,04 % viac, ako plánovaná úroveň. Dane z podnikateľskej činnosti predstavovali 325,9 mil. Sk, čo zodpovedá len 41,46 % plánu. Príjmy z daní z príjmov právnických osôb sú nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roka a dosahujú len 2,23 mld. Sk, čo predstavuje plnenie na 71,93 %. Príjmy z daní vyberaných zrážkou dosiahli 2,46 mld. Sk a v porovnaní s očakávaním sú vyššie o 18,14 %. Príjmy z daní z medzinárodného obchodu dosiahli 775 mil. Sk, čo je 13,98 % viac, ako sa predpokladalo. Príjmy z daní z majetku sú nižšie ako pred rokom a dosiahli 188,5 mil. Sk, čo zodpovedá 70,68 % z plánu. Príjmy z cestnej dane vzrástli o 30 mil. Sk na 1,1 mld. Sk, predpis dane pritom rátal s 921 mil. Sk.

Prevod do obcí v prípade daní z príjmov fyzických osôb dosiahol 1,14 mld. Sk, čo je o 190 mil. Sk menej ako za rovnaké obdobie v minulom roku, v prípade daní z príjmov právnických osôb predstavoval 88 mil. Sk, čo znamená pokles o 36 mil. Sk. V prípade cestnej dane sa do obcí previedlo 266,7 mil. Sk, čo je o 108 mil. Sk viac ako v porovnateľnom období minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS