ČLÁNOK
Daňové príjmy o 13 mld. nižšie
23. októbra 1998

Rozpočet na rok 1998 predpokladal príjmy za dane a clá v objeme 166,48 mld. Sk, za tri štvrtiny roka ÚDR však namiesto 128,63 mld. získal o 12,02 mld. menej. Podľa riaditeľky ÚDR Júlie Marčekovej by sklz už nemal veľmi narastať, lebo koncoročné odmeny a platy zvyšujú príjmy z daní z príjmov a vianočné nákupy príjmy z DPH a spotrebných daní. J. Marčeková to vyhlásila na dnešnej tlačovej besede ÚDR v Banskej Bystrici. Ako J. Marčeková podčiarkla, rozpočet je dielom Ministerstva financií a vychádza z prognóz hospodárskeho rastu, rastu konečnej spotreby, vkladov atď. Už na konci minulého roka však predstavitelia ÚDR jeho reálnosť odmietali komentovať, nepriamo tak však urobili pri výklade problémov plnenia jednotlivých položiek v priebehu roku 1997. Ako poznamenala námestníčka Zlatica Knoteková, pri zostavovaní štátneho rozpočtu by sa malo vychádzať z dlhodobejších prognóz – napríklad pre nemeckú vládu pracuje asi päť spoločností, ktoré prognózujú príjmy štátneho rozpočtu až na päť rokov dopredu. Podľa Z. Knotekovej daňové úrady zaznamenali tohto roku zvýšený rast nedoplatkov DPH, čo vysvetľuje aj mimoriadne nízku koreláciu medzi príjmami z dane z príjmom fyzických osôb, ktoré sú preplnené o 32,6 percenta, a neplnením príjmov z DPH, ktoré zaostávajú o 17,2 percenta. Plnenie tohtoročných príjmov záporne ovplyvnil aj fakt, že v minulom roku Národná banka Slovenska (NBS) nevrátila 2 mld. Sk nadmerných odpočtov DPH na konci roka ako v predchádzajúcich rokoch, ale až začiatkom tohto roka. Dnešný sklz 12 mld. Sk by tak bol o 2 mld. Sk nižší. ÚDR nevie ako sa NBS zachová tohto roku, vracanie nadmerných odpočtov sa však pozdržalo už v septembri. Z. Knoteková vyzdvihla zvýšenie príjmov zo spotrebnej dane za tabak a tabakové výrobky, ktoré sú po deviatich mesiacoch o 0,7 mld. Sk (asi 23 %) vyššie ako za rovnaké obdobie roka 1997, kedy predstavovali dve mld. Sk. Spotrebná daň za cigarety sa tohto roku zvýšila u krátkych cigariet z 0,30 na 0,50 Sk za kus (o 67 %) a u dlhých z 0,60 na 0,80 Sk (o 33 %) – v polovici roka sa však NR SR rozhodla sadzbu u krátkych cigariet vrátiť na pôvodnú hodnotu. ÚDR od roku 1991 eviduje nedoplatky v celkovej výške 35 mld. Sk. Z toho asi 4 mld. predstavujú už nevymožiteľné nedoplatky a 4 mld. Sk odklady platieb, kde však podľa J. Marčekovej existuje vysoká pravdepodobnosť zaplatenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS