ČLÁNOK
Daňové príjmy boli za 1. štvrťrok tradične nižšie ako štvrtina
18. apríla 2002

Celkové daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu za daňovú a colnú správu za 1. štvrťrok 2002 dosiahli 44,038 mld. Sk, čo je 22,58 % celoročne plánovanej sumy a 90,32 % predpokladu na štvrťrok.

Ako na tlačovej besede vyhlásil generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz, celkovú výšku ovplyvňujú najmä o miliardy Sk nižšie príjmy z dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní a nedaňové príjmy a naopak stámiliónové predstihy vo výnosoch daní z príjmov fyzických osôb a zrážkových daní. Prehľad plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR Mráz komentoval slovami: „Prvý štvrťrok je tradične nepriaznivý vo výberu DPH kvôli odpočtom. Až nasledujúce mesiace po zaplatení daní z príjmov za minulý rok a úprave preddavkov presnejšie naznačia perspektívu celoročného plnenia,“ uviedol Mráz. Ako dodal, napriek vysokým plánom nepredpokladá, že by sa plánovaný rozpočet nenaplnil.

Daňové príjmy dosiahli 42,839 mld. Sk, čo predstavuje 94,83 % alikvótnej čiastky, zaostávali teda o 2,34 mld. Sk. Nedaňové príjmy spolu dosiahli 1,2 mld. Sk, čo bolo len 33,49 % alikvótneho štvrťročného podielu.

Najväčšia položka daňových príjmov – príjmy z DPH – bola koncom marca naplnená na 88,17 %, a dosiahla 18,08 mld. Sk. Daňové úrady vybrali 16,5 mld. Sk a vyplatili nadmerné odpočty v sume 23,9 mld. Sk, colné úrady získali 25,4 mld. Sk. Príjmy zo spotrebných daní zaostávali ešte viac, lebo suma 6,47 mld. Sk tvorila len 83,87 % alikvótnej časti. Úrady vybrali 1,93 mld. Sk – čisté príjmy priniesli najmä dane z tabaku a piva, colnice vybrali 4,54 mld. Sk, najmä na palivách a minerálnych olejoch. Cestná daň naplnila alikvótnu časť na 193 % – obohatila rozpočet o 1,26 mld. Sk, z ktorých 509,4 mil. Sk previedli na obce.

Výnosy z daní z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti dosiahli 7,84 mld. Sk a sú v predstihu o 2,52 %. Na obce sa previedlo 1,83 mld. Sk, tu sa ale prebytok neprejavil, naopak 20 tis. Sk chýbalo do alikvótnej štvrtiny. Výnosy z daní z príjmov fyzických osôb zo samostatne zárobkovej činnosti dosiahli 1,59 mld. Sk, teda 121,8 % alikvótnej čiastky. Príjmy z daní z príjmov právnických osôb dosiahli 5,94 mld. Sk, čo bolo 97,65 % alikvótnej čiastky. Z nich sa na obce previedlo 293,1 mil. Sk, teda 76,94 % alikvótnej čiastky. Zrážkové dane priniesli rozpočtu 3,14 mld. Sk a boli v predstihu pred plánom o 19,72 %.

Dane z majetku vyniesli 274,4 mil. Sk a zaostávali za plánom o 26,82 % alikvótnej časti. Príjmy z daní z medzinárodného obchodu boli vo výške 880,2 mil. Sk, pozitívne saldo dosahovalo 17,75 % alikvótnej čiastky. Pokuty z daňových kontrol ako ostatné daňové príjmy dosiahli 1,14 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS