ČLÁNOK
Daňové príjmy aj pohľadávky majú stúpajúcu tendenciu
8. júna 2001

Daňové príjmy, ale aj daňové pohľadávky zaznamenali v posledných troch rokoch vyššie tempo medziročného rastu. Na základe kontroly zameranej na spôsob vyrubovania a vymáhania dane z pridanej hodnoty (DPH) v desiatich daňových úradoch (DÚ) to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Daňové príjmy v kontrolovaných subjektoch v roku 2000 v porovnaní s rokom 1998 vzrástli o 35,3 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1,451 mld. Sk. Informovala o tom podpredsedníčka NKÚ Danica Borisová.

Priaznivý vývoj bol zaznamenaný najmä u DPH, kde príjmy v kontrolovaných úradoch vzrástli z mínus 863 mil. Sk v roku 1998 na sumu prevyšujúcu 21 mil. Sk v minulom roku. Zároveň sa však zvýšilo aj tempo medziročného nárastu daňových pohľadávok. Daňové pohľadávky boli v minulom roku vyššie v porovnaní s rokom 1998 o 81,7 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 3,564 mld. Sk. Nárast daňových pohľadávok sa týkal najmä DPH. Zvýšenie ovplyvnilo najmä vyrubenie dodatočnej dane a zvýšenie dane na základe vykonaných kontrol a tiež z vyrubených sankcií. Podľa D. Borisovej však pri príjmoch z DPH ostalo šesť DÚ v mínuse. Príčinou boli nadmerné odpočty veľkých exportných firiem.

NKÚ preveril daňové úrady Košice IV, Bratislava V a Veľký Krtíš, Prievidza, Svit, Svidník, Humenné, Malacky, Piešťany a Šamorín. Celkový výnos z realizácie prijatých opatrení dosiahol vyše 140 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS