ČLÁNOK
Daňové nedoplatky ku koncu augusta vo výške 66 mld. Sk
6. novembra 2001

Celkové daňové nedoplatky ku koncu augusta tohto roka predstavujú približne 66 mld. Sk, pričom v minulom roku tvorili 60 mld. Sk. „Za minulý rok sme vymohli daňového nedoplatky vo výške 16,6 mld. Sk a tento rok plánujeme vymôcť taktiež približne 16 mld. Sk,“ uviedol na tlačovej besede generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz.

Najväčšou položkou daňových nedoplatkov je daň z pridanej hodnoty (DPH). „Paradoxom je, že daňová správa DPH viac vracia ako vyberá od podnikateľských subjektov,“ konštatovala ministerka financií Brigita Schmögnerová. V minulom roku pritom tvorili mínusové položky vybratej DPH približne 15 mld. Sk. Medzi najväčšie daňové úniky patrí zmena miesta podnikania počas roka, či vytváranie fiktívnych zmlúv a združení.

Nedoplatky za liehoviny predstavujú približne 6,8 mld. Sk. „Problémom neplatenia spotrebnej dane z liehu zo strany podnikateľských subjektov je často neplatenie faktúr zo strany odberateľov,“ konštatoval Mráz. Tiež sa zvyšuje predaj riadne vyrobeného liehu bez spotrebných daní od registrovaných predajcov liehu. „Na riešenie týchto daňových únikov sa už podnikajú kroky napríklad na východnom Slovensku, konkrétne v Prešove, kde sme zaistili veľké množstvo čierneho liehu,“ dodal Mráz.

Ministerka informovala aj o zákone o daňových orgánoch, ktorý vláda v stredu minulý týždeň schválila a posunula do Národnej rady SR. Zákon bude riešiť tri okruhy otázok. Prvou je vytvorenie Daňového úradu pre veľké daňové subjekty, ktorý bude sídliť v Bratislave. Bude slúžiť pre daňové subjekty z Bratislavy a jej okolia, pričom zahŕňa také subjekty ako bankové inštitúcie, poisťovne a spoločnosti, ktoré majú celkové tržby nad 1 mld. Sk. Druhým je zriadenie Úradu daňového preverovania so sídlom v Banskej Bystrici. Úrad by mal vzniknúť k 1. februáru alebo k 1. marcu budúceho roka a bude mať detašované pracoviská v Bratislave a na východe Slovenska. Činnosti ktoré bude úrad vykonávať, budú v súlade s trestným zákonníkom. „Predpokladáme, že sa tým skráti cesta od identifikovania daňového trestného činu až po jeho doriešenie,“ dodala Schmögnerová. Tretím je zrušenie 26 daňových úradov, z ktorých však vzniknú pracoviská pre zabezpečenie prvého kontaktu s daňovníkmi. „Nevzďaľujeme sa od daňovníka, ale snažíme sa, aby daňové úrady boli efektívnejšie a mohli vykonávať všetky činnosti komplexnejšie,“ konštatovala ministerka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS