ČLÁNOK
Daňové licencie bude možné započítať v ďalších rokoch
17. decembra 2013

 V rámci nových daňových licencií budú môcť firmy využiť aj možnosť započítania daňovej licencie. Podnikateľské subjekty, ktoré napríklad za zdaňovacie obdobie budúceho roku vykážu nulovú daňovú povinnosť, budú musieť zaplatiť aspoň minimálnu daň, a to vo forme príslušnej daňovej licencie. Podľa novely zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza aj inštitút daňových licencií, si však subjekty budú môcť zaplatenú daňovú licenciu započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu.

Výška daňovej licencie, ktorú takto bude možné v zdaňovacom období roku 2015 započítať, bude závisieť od kladného rozdielu daňovej licencie a daňovej povinnosti. „Za zdaňovacie obdobie 2014 vykáže daňovník nulovú daňovú povinnosť. V roku 2015 teda zaplatí licenciu vo výške 480 eur. Tú si bude môcť započítať počas nasledovných rokov za zdaňovacie obdobie 2015 až 2017 v závislosti od vykázania dostatočnej daňovej povinnosti,“ spresnilo pre agentúru SITA Ministerstvo financií SR.

„Za zdaňovacie obdobie 2015 vykáže podnikateľ daňovú povinnosť vo výške 800 eur. Nie je teda povinný platiť daňovú licenciu. Za zdaňovacie obdobie 2014 zaplatil licenciu vo výške 480 eur, ktorú si môže započítať,“ uviedol na príklade rezort
financií. Medzi daňovou povinnosťou a zaplatenou licenciou v predchádzajúcom roku, ktorú si podnikateľ môže započítať, tak podľa ministerstva vznikne rozdiel 320 eur. Ten predstavuje výšku daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2015. Podnikateľ však musí zaplatiť daň v minimálnej výške licencie 480 eur. Preto sa z daňovej licencie nezapočíta celá suma 480 eur, ale len suma 320 eur, ktorá zníži daňovú povinnosť z 800 eur na výšku daňovej licencie, teda 480 eur. Do ďalších 2 rokov, kedy môže ešte započítanie licencií uplatniť, sa tak prenáša suma vo výške 160 eur.

Za zdaňovacie obdobie 2016 následne subjekt vykáže daňovú povinnosť vo výške 1 000 eur, a teda nie je povinný platiť daňovú licenciu. „Postupuje rovnako ako za zdaňovacie obdobie 2015 a od daňovej povinnosti si odpočíta zostatok sumy z licencie, ktorá mu zostala z predchádzajúceho roku, teda sumu 160 eur a za toto zdaňovacie obdobie v roku 2017 zaplatí daň vo výške 840 eur,“ informovalo ministerstvo financií.

Novelu zákona, ktorá okrem iného zavádza inštitút daňových licencií, poslanci v parlamente schválili začiatkom decembra tohto roku. Podľa novely účinnej od januára budúceho roka, by sa po prvýkrát mali daňové licencie platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Od platenia licencie by mali byť v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti. Neplatcovia dane z pridanej hodnoty (DPH) s tržbami do 500 tis. eur by mali platiť daňovú licenciu vo výške 480 eur, platcovia DPH s tržbami do 500 tis. eur by mali platiť licenciu vo výške 960 eur a všetky subjekty s tržbami nad pol milióna eur by mali platiť licenciu 2 880 eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 7. 2024

USD 1,085 0,000
CZK 25,389 0,036
GBP 0,843 0,003
HUF 393,330 0,050
CAD 1,502 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS