ČLÁNOK
Daňové a odvodové príjmy by mali klesnúť o 146 mil. eur
21. novembra 2014

 Daňové a odvodové príjmy by mali v budúcom roku poklesnúť o 146,1 mil. eur. Ministerstvo financií SR aktualizovalo odhad týchto príjmov na roky 2015 až 2017. Dôvodom boli legislatívne zmeny od septembrového výboru pre daňové prognózy, najmä zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky. Aktualizácia tak vychádza podľa ministerstva výlučne z legislatívnych zmien. Odhad daňových a odvodových príjmov na rok 2014 zostáva nezmenený. Informoval o tom hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko.

Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky zníži podľa odhadov výnos zdravotných odvodov od ekonomicky aktívnych osôb v roku 2015 o 165,8 mil. eur. Zároveň bude mať mierne pozitívny vplyv na výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb a zrážkovej dane. Celkový vplyv na daňové a odvodové príjmy v roku 2015 sa odhaduje na 148,4 mil. eur, s miernym poklesom v ďalších rokoch.

V rámci novely zákona o dani z príjmov v porovnaní so septembrovým odhadom sa rozšírili subjekty, pre ktoré neplatia pravidlá nízkej kapitalizácie. Výnimky sa rozšírili o lízingové spoločnosti, ďalšie finančné inštitúcie a realitné spoločnosti. Rozšírenie výnimiek znamená nižší výnos v nasledujúcich rokoch o zhruba 10 mil. eur.

V prípade dane z motorových vozidiel sa posúva účinnosť zákona z 1. decembra 2014 na 1. januára 2015. Podľa pôvodného návrhu by decembrový výnos dane bol príjmom štátneho rozpočtu, čo nebolo zohľadnené v septembrovom odhade. Presunom účinnosti zákona bude aj decembrový výnos príjmom vyšších územných celkov, čo podľa aktuálnej metodiky znamená hotovostný aj akruálny výnos v roku 2015.

Ministerstvo financií v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti aktualizovalo a zverejňuje prognózy daňových a odvodových príjmov. Táto prognóza bola predmetom výboru pre daňové prognózy 20. novembra 2014. Všetci členovia výboru pokladajú prognózu za realistickú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS