ČLÁNOK
Daňové a iné úľavy naďalej len pre zahraničných investorov
11. mája 2000

V snahe zjednodušiť proces priznania týchto výhod a prilákať aj malých a stredných investorov sa rozhodla znížiť dolnú hranicu základného imania pri novozakladanom podniku s minimálne 75-percentnou zahraničnou majetkovou účasťou na 100 a 50 mil. Sk v závislosti od nezamestnanosti v regióne. Predlžuje tiež daňové prázdniny z päť na desať rokov.

Doteraz mohli investori výhody využívať pri investovaní 5 mil. eur alebo 2,5 mil. eur v regiónoch s viac ako 15-percentnou nezamestnanosťou a 1,5 mil. eur v cestovnom ruchu. Hraničnú mieru nezamestnanosti na polovičné zníženie základného imania vláda navrhuje posunúť z 15 % na 10 %.

Pozmenené opatrenia na zvýšenie prílevu zahraničných investícií tiež predpokladajú nový mechanizmus pri vytvorení pracovného miesta, ktoré by malo byť dotované sumou od 40 do 160 tis. Sk, podľa regionálnej miery nezamestnanosti. Za dôležitý nový impulz označil vicepremiér Ivan Mikloš vytváranie priemyselných parkov, s ktorými schválený materiál ráta. V platnosti majú zostať niektoré doterajšie výhody, napr. odpustenie cla pri dovoze technológií. Zároveň ruší dve z kritérií platných od 1. apríla 1995, a to nevyhnutnosť výroby nových výrobkov pre priznanie úľav, ako aj podmienku, že investor musí najmenej 60 % výrobkov vyviezť. Kontakt investorom bude zabezpečovať nový orgán – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá má vzniknúť do 30. júna. Vláda nebude rozhodovať o tom, ktorý investor je strategický a má nárok na spomínané úľavy.

Uvedené zvýhodnenia majú začať platiť zhruba o tri mesiace. Mikloš vysvetlil, že mnohé súvisia s nariadeniami vlády, kde rýchlosť zmeny nie je problematická, musia sa však premietnuť aj do novely zákona o dani z príjmov a tiež zákona o zamestnanosti. Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu Mikloš predpokladá, že novely by mohli vstúpiť do platnosti o dva až tri mesiace.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS