ČLÁNOK
Daňové a colné nedoplatky vlani vzrástli o 11 mld. Sk
3. apríla 2001

Daňové a colné nedoplatky v roku 2000 vzrástli o 11 mld. Sk a ich celková výška ku koncu minulého roka dosiahla 67,5 mld. Sk. Vyplýva to z informácie o stave a o vymáhaní daňových a colných nedoplatkov, ktorú prerokovala Porada ekonomických ministrov. V informácii však nie je špecifikované, koľko daňových nedoplatkov vzniklo počas minulého roka a koľko bolo odhalených dodatočne za predošlé obdobia. Preto nie je možné podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša presne určiť vývoj nedoplatkov v roku 2000.

Ekonomickí ministri prerokovali aj informáciu o riešení problematiky zrušenia listinných akcií na doručiteľa. Približne 35 až 40 % takýchto akcií z minulosti nebolo transformovaných. Porada preto odporučila zmenu prerokovanej informácie na správu, z ktorej by vyplynuli konkrétne úlohy umožňujúce pružnejšiu činnosť obchodného registra pri rušení tzv. „mŕtvych“ akciových spoločností.

Ďalším prerokovaným materiálom, ktorý predložil rezort financií, boli riziká realizácie štátnych záruk v roku 2001 a návrh na ich minimalizáciu. Splatné úvery so štátnou zárukou sú vo výške 26,5 mld. Sk. Pôvodná potreba realizácie týchto štátnych záruk v tomto roku dosahovala podľa odhadov 13 mld. Sk. Odhad bol po vykonaní určitých opatrení znížený na 7,8 mld. Sk a s touto čiastkou počíta aj tohtoročný štátny rozpočet. Otázna ostáva realizácia štátnej záruky vo výške 2,2 mld. Sk za PT Nova, o ktorej ešte rozhodne Najvyšší súd SR. Ekonomickí ministri prerokovali aj informáciu o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s. a schválili návrh na využitie cyklotronového centra SR na priemyselné aplikácie a na zakladanie spoločných podnikov v tejto oblasti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS