ČLÁNOK
Daňové a colné nedoplatky ku koncu vlaňajška boli 74,7 mld. Sk
9. júla 2002

Slovensko zaznamenalo od svojho vzniku a zavedenia daňovej reformy až do konca minulého roka príjmy z daní a cla v objeme 1,272 bil. Sk. Ku koncu decembra minulého roku daňové a colné nedoplatky predstavovali 74,7 mld. Sk. Na ich celkovom objeme sa daňové nedoplatky podieľali 68,6 mld. Sk a colné nedoplatky 6,1 mld. Sk. Vyplýva to zo správy, ktorú na rokovanie vládneho kabinetu predložilo Ministerstvo financií SR.

Daňové úrady od roku 1993 do konca minulého roka vymohli daňové nedoplatky v objeme 87,5 mld. Sk, čo je 56,1 % z celkových daňových nedoplatkov, ktoré dovtedy vznikli. Ich objem bol 156,1 mld. Sk. Zostalo tak 68,6 mld. Sk nevymožených daňových nedoplatkov. Nedoplatky na samotnej daniach z toho tvoria 64,3 %, zvyšných 35,7 % predstavujú nedoplatky na sankciách. Vlani stúpli daňové nedoplatky o 5,7 mld. Sk, z toho na daniach o 3,9 mld. Sk a na sankciách o 1,8 mld. Sk.

Colné nedoplatky sa počas minulého roka zvýšili o 1,568 mld. Sk a k ultimu decembra dosiahli 6,136 mld. Sk. Colné úrady prihlásili celkovo 108 mil. Sk pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom konaní, vyrovnacom konaní a pohľadávok voči dlžníkom v likvidácii. Ku koncu minulého roka z toho predstavovala vymožená finančná čiastka 191 tis. Sk. Okrem toho colné úrady evidujú pohľadávky voči dlžníkom v Českej republike v celkovej výške 134 mil. Sk. Od roku 1993 sa colným úradom podarilo vymôcť 4,5 mld. Sk colných nedoplatkov.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku daňových nedoplatkov dlhodobo patrí najmä nedostatočná daňová disciplína daňových subjektov, uprednostňovanie úhrady úverov alebo pôžičiek iným veriteľom pred zaplatením daní, nedostatočná platobná disciplína, neúspešnosť podnikateľského zámeru alebo vedomé vyhýbanie sa plateniu daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS