ČLÁNOK
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa zruší najskôr od 2005
10. júla 2003

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ako aj cestná daň by mali byť zachované aj v budúcom roku. Z tzv. trojdane by sa tak mali zrušiť len daň z dedičstva a daň z darovania. „Je možné predpokladať, že v priebehu roka alebo dvoch sa vytvoria predpoklady na to, aby aj tretia daň mohla byť zrušená,“ uviedol v stredu minister financií Ivan Mikloš. Bude to však podľa neho závisieť od toho, ako sa budú plniť daňové príjmy štátu po zmenách v daňovej sústave. Podľa Mikloša je však pozitívne, že sa sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností zníži na 3-percentnú plošnú úroveň. Príjmy zo zachovaných daní sa použijú na štátne dotácie na mestskú hromadnú dopravu v objeme asi 1,6 mld. Sk.

Mikloš sa vo štvrtok ráno stretne s prezidentom Rudolfom Schusterom a budú rokovať o parlamentom schválených novelách zákonov o spotrebných daniach a zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Mikloš v stredu opäť zdôraznil, že ak sa neschváli zákon o DPH a spotrebných daniach, nie je možné uskutočniť daňovú reformu, ktorá je kľúčovým bodom programového vyhlásenia vlády. „Bez zavedenia jednotnej sadzby DPH nie je možné zaviesť rovnú daň bez toho, aby to nerozvrátilo verejné financie,“ reagoval na vyhlásenia externých poradcov hlavy štátu, ktorí nesúhlasia so zavedením jednotnej sadzby DPH.

Externí poradcovia prezidenta Rudolfa Schustera sa v stredu zhodli na tom, že plánované zvyšovanie spotrebných daní a zjednotenie sadzieb DPH by sa malo uskutočniť postupne a pri uplatňovaní týchto krokov by sa malo zvážiť aj sociálne hľadisko, pretože môžu spôsobiť väčšie otrasy v spoločnosti. Podľa poradcu prezidenta Petra Mihóka, filozofia, s ktorou vystupuje Mikloš, že keď nebude jednotná DPH, nebude ani rovná daň, nemá vlastný ekonomický základ. Pre vybrané druhy tovarov by sa podľa neho mala zachovať znížená sadzba dane. Aj prezident Schuster podľa slov svojho hovorcu preferuje nižšiu DPH u zdravotníckych služieb, liekov, základných potravín, v školstve, v prípade novín, kníh, časopisov, v stavebníctve a cestovnom ruchu. Schuster sa po štvrtkovom stretnutí s Miklošom rozhodne, či daňové zákony podpíše alebo vráti parlamentu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS