ČLÁNOK
DAM Diósgyor v likvidácii nariadenej súdom
17. marca 2000

Likvidáciu spoločnosti DAM Diósgyor Rt. nariadil v utorok 14. marca Župný súd Župy Borsod – Abaúj – Zemplén v Miškovci po skonštatovaní insolventnosti. Župný súd určil ako likvidátora spoločnosť Cash and Limes Vagyonkezelo és Felszámoló Rt. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ, a.s., Košice Jozef Marko.
Proti tomuto rozhodnutiu, okrem nariadenia o určení likvidátora, je možné podať odvolanie na uvedenom súde do 15 dní, adresované Najvyššiemu súdu Maďarskej republiky. Ako sa vyjadril predseda Predstavenstva DAM Attila Tóth, predstavenstvo DAM-u využije možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu. „Nezávisle na tomto právnom stave výroba v DAM plynule pokračuje v súlade s trojmesačným stabilizačným plánom,“ dodal A. Tóth. Kovoúprava dodala DAM v roku šrot na spracovanie ešte v roku 1998. Časť z celkových záväzkov bola postupne splatená a záväzok sa na dlhšiu dobu ustálil na úrovni 11,5 mil. Sk. Kovoúprava dodáva v súčasnosti asi 60% kovového šrotu pre VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS