ČLÁNOK
Ďalšie uvoľňovanie menovej politiky sa postupne zužuje
5. júna 1998

Pre tlačovú agentúru SITA to dnes v súvislosti s hodnotením priebežných tohtoročných výsledkov zahraničného obchodu SR vyhlásil hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Na margo vývoja obchodnej bilancie SR, ktorá skončila po 4 mesiacoch tohto roka so záporným saldom 25,398 mld. Sk uviedol hovorca slovenskej centrálnej banky, že podľa NBS by nemal deficit obchodnej bilancie prekročiť v tomto roku úroveň minulého roka. Žiadne konkrétne čísla J. Onda neuviedol, pretože NBS podľa jeho slov odvodzuje svoje predpoklady od definitívnych výsledkov obchodnej bilancie za minulý rok a tie zatiaľ nie sú k dispozícii. Podľa predbežných výsledkov však záporné saldo obchodnej bilancie dosiahlo za minulý rok 49,5 mld. Sk. Ako zdôraznil J. Onda, pre NBS je dôležitejší vývoj celej platobnej bilancie ako iba obchodnej bilancie, aj keď výsledky zahraničného obchodu významne ovplyvňujú vývoj na bežnom účte platobnej bilancie. Onda potvrdil, že cieľom NBS je v tomto roku znížiť podiel deficitu bežného účtu platobnej bilancie na hrubom domácom produkte o dva percentuálne body. Tento cieľ sa však bude podobne ako pri obchodnej bilancii odvodený od definitívnych výsledkov platobnej bilancie za minulý rok, ktoré zatiaľ nie sú známe. „Keďže úlohou NBS je udržiavanie vnútornej a vonkajšej stability meny, NBS sa skôr pozerá na štruktúru financovania deficitu bežného účtu platobnej bilancie,“ povedal Onda. „Napriek nízkym priamym zahraničným investíciám však na kapitálovom a finančnom účte SR prevláda dlhodobé financovanie zo zahraničia, čo nevytvára tlak na menu,“ zdôraznil. Hovorca NBS pripomenul, že centrálna banka iniciovala počas uplynulých období viaceré opatrenia celej hospodárskej politiky SR, ktorých nosnou myšlienkou je hľadanie domácich úspor a rezerv. „NBS podporuje v hospodárskej politike predovšetkým zvýšenie finančnej disciplíny, zosúladenie miezd a produktivity práce, ako aj dôsledné uplatňovanie legislatívy v praxi,“ dodal hovorca NBS Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS